Ingrid Platenkamp

  1. Dit maakt de school zo bijzonder…

Wat de Schatkamer zo bijzonder maakt is in de eerste plaats de sfeer op school. Ouders die in het oudercafé samen een kop koffie drinken terwijl een andere ouder met een groepje kinderen in de moestuin aan het werk is en daarna samen met de kinderen gaat koken. De buitenlessen, de regenlaarzen in het halletje, de kinderen die buiten in de waterpomp spelen, vieze handen van het buitenspelen en daarna binnen weer lekker warm de sloffen aan. De passie van het hele team voor ons mooie onderwijs en onze kinderen die hun talenten ontdekken en ontwikkelen tijdens de (cultuur)workshops.

  1. Wat is het leukste aan leerkracht zijn?

Het leukste aan juf zijn is het contact met de kinderen en het kijken achter gedrag; de groepsgesprekken, het kindgesprek, samen kijken wat het kind/ de groep nodig heeft om het doel te bereiken, een praatje met een kind dat wat bedrukt binnenkomt, de kinderen zo goed mogelijk proberen te zien en de kinderen ruimte geven om te groeien.

  • Als leerkracht kun je mij herkennen aan...

Passie voor de buitenlessen! En aan mijn harde lach….

  • Ik was als basisschoolleerling...

een rustig meisje, die graag eerst de kat uit de boom keek. Mijn favoriete vakken waren lezen en spelling, daarnaast hield ik ook van handvaardigheid. We hadden op school een ‘extra juf’ met handvaardigheid, ze was ontzettend lief en geduldig. We leerden breien en kussens maken, dat vond ik fantastisch. Daar beleef ik mooie en warme herinneringen aan…

Leraren

Ingrid Platenkamp

Ingrid Platenkamp

Leerkracht