Onze partners

Onze partners

OBS De Schatkamer werkt samen met deze partners

De Stadkamer

Bij Stadkamer kun je terecht voor lezen, leren, ontmoeten en cultuur. Maar Stadkamer is ook een plek om gewoon te verblijven, ontmoeten, werken en studeren. Stadkamer verrijkt je leven!

Dienstencentrum OOZ

Wij bieden ondersteuning aan basisscholen, leerkrachten, leerlingen en ouders. De ondersteuning richt zich met name op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden. We assisteren scholen bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en het inrichten van een ondersteuningsstructuur op schoolniveau en bovenschools.

Doomijn Kinderopvang

Stap in de kinderwereld bij Doomijn en verwonder je! Er is alle ruimte om te ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van.

GGD IJsselland

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met de GGD. Bijvoorbeeld voor een inenting voor een verre reis of tijdens het bezoek aan de schoolarts. Maar we doen veel meer!

MOOR-kids Fysiotherapie

MOOR-kids is een praktijk voor kinderfysiotherapie, waar de kwaliteit van de zorg voor uw kind centraal staat.

Sociaal wijkteam

Heb je een vraag over opvoeden? Of maak je je soms zorgen over je kind? Kom dan bij een van onze wijkteams langs. Onze Jeugd & gezinswerkers geven je tips en advies zodat je weer door kan.

SportService Zwolle

Bij SportService Zwolle zijn dagelijks ruim 60 professionals in beweging om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen of te houden.

Fysio Zwolle

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen die tijdens hun ontwikkeling een achterstand hebben opgelopen in hun motorische en/of zintuiglijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook aangeboren afwijkingen de reden zijn kinderen extra te begeleiden bij hun ontwikkeling. In overleg met ouders, school en huisarts/verwijzer, wordt er voor elk kind persoonlijk gezocht naar de beste manier om hem of haar daarin te stimuleren.

Connect logopedie en dyslexie

Goede communicatie zegt alles. Het zorgt dat je elkaar begrijpt, slaat bruggen en bouwt langdurige relaties. Onze logopedisten en dyslexiebehandelaars helpen jou of jouw kind daarbij. Stap voor stap. Verbinding, kwaliteit en een sterk pedagogische visie staan centraal binnen onze logopedie- en dyslexiebehandelingen

Logopediepraktijk van der Cingel

In Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen wordt gespecialiseerde logopedie gegeven aan kinderen met klankverwerkingsproblemen en taalproblemen die doorwerken in lezen, spellen en begrijpend lezen.