Activiteitencommissie (AC)

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie denkt en doet mee aan activiteiten op onze school. Een belangrijke taak van de activiteitencommissie is het organiseren van ouderhulp. Alle ouders worden aan het begin van ieder schooljaar gevraagd waaraan ze hun medewerking zouden willen verlenen.

De Activiteitencommissie denkt daarnaast mee over het organiseren van allerlei projecten. Ter financiering gaat zij daarover in gesprek met de penningmeester van de Stichting Oudergelden van de Schatkamer, die de ouderbijdrage beheert. Een belangrijke taak van de activiteiten-commissie zijn de tuinouders. De Schatkamer beschikt over een groen schoolplein, waar we erg trots op zijn! Dit schoolplein biedt ongelofelijk veel kansen om ons onderwijs te verdiepen en te verrijken. Dit groene schoolplein heeft wel veel onderhoud nodig. De tuinouders helpen ons in het onderhoud van de moestuin en het schoolplein. Daarnaast zijn zij een belangrijke spil in het projectmatig betrekken van het schoolplein en de moestuin bij ons onderwijs. Hulp van ouders kunnen wij altijd goed gebruiken.