Activiteitencommissie (AC) en Stichting Oudergelden

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie denkt en doet mee aan activiteiten op onze school. Een belangrijke taak van de activiteitencommissie is het organiseren van ouderhulp. Alle ouders worden aan het begin van ieder schooljaar gevraagd waaraan ze hun medewerking zouden willen verlenen.

De Activiteitencommissie denkt daarnaast mee over het organiseren van allerlei projecten. Ter financiering gaat zij daarover in gesprek met de penningmeester van de Stichting Oudergelden van de Schatkamer, die de ouderbijdrage beheert. Een belangrijke taak van de activiteiten-commissie zijn de tuinouders. De Schatkamer beschikt over een groen schoolplein, waar we erg trots op zijn! Dit schoolplein biedt ongelofelijk veel kansen om ons onderwijs te verdiepen en te verrijken. Dit groene schoolplein heeft wel veel onderhoud nodig. De tuinouders helpen ons in het onderhoud van de moestuin en het schoolplein. Daarnaast zijn zij een belangrijke spil in het projectmatig betrekken van het schoolplein en de moestuin bij ons onderwijs. Hulp van ouders kunnen wij altijd goed gebruiken.

Ouders van de Schatkamer

Bekijk meer informatie op de website van Ouders van de Schatkamer

Stichting Beheer Oudergelden

Bij Stichting Beheer Oudergelden KC De Schatkamer is het beheer van de oudergelden ondergebracht.

De stichting legt ieder jaar verantwoording af over de financiën en activiteiten van De Stichting aan de Oudergeleding van de MR tijdens de jaarvergadering van de MR.

Zodra een leerling op onze school komt zijn de ouders/voogden/verzorgers automatisch lid van De Stichting.

Het formele bestuur van De Stichting ligt bij het Stichtingsbestuur. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 05079940. De Stichting stelt zich een aantal doelen:

  • het beheer van de vrijwillige en verplichte bijdrage van ouders van leerlingen van de school;
  • het communiceren met en betrekken van ouders in het reilen en zeilen binnen de school;
  • het besteden van de gelden van de Stichting;
  • de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten;
  • het organiseren van en participeren in binnen- en buitenschoolse activiteiten die beogen een bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van de kinderen.

De Stichting helpt bijvoorbeeld, via haar activiteitencommissie bij de Sinterklaasviering, het midwinterfeest, de Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd, het Paasontbijt, schooluitjes, schoolfeesten, de overblijf, de hoofdluiscontrole, de verkeersbrigadiers, de bibliotheek enzovoorts. Wat zetten we dit jaar op het midwintermenu? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie zullen we bellen om ons te komen helpen?

Ouders kunnen actief bijdrage aan activiteiten op school. Als ouder kun je actief zijn door enerzijds te helpen bij activiteiten of door deze zelf te coördineren. De coördinator is het aanspreekpunt voor ouders en heeft afstemming met het verantwoordelijke teamlid voor een bepaalde activiteit. Daarnaast heeft de school een oudercafé, geheel onder beheer van en door ouders. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten, activiteiten voorbereiden, workshops geven of volgen e.d.