Contact

Onze contactgegevens

OBS De Schatkamer
Wildwalstraat 38
8043 VL Zwolle
038 420 4193
m.abbing@ooz.nl

P1000989

Blog & nieuws

Het laatste nieuws over De Schatkamer

Cultuur workshops

15 Mei, 2024

Cultuur workshops

Op de Schatkamer werken we vanuit de kerndoelen van SLO. Er zijn drie kerndoelen rondom cultuureducatie;De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. (www.tule.slo.nl)De kerndoelen verder uitgesplitst:Kinderen leren zich door cultuureducatie open te stellen: kijken naar schilderijen en beelden, luisteren naar muziek, genieten van taal en beweging.Kinderen verwerven enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit, zowel op school als door interactie met de (buiten)wereld.Kinderen ontmoeten en werken samen met kunstenaars, professionals en amateurs uit de wereld van kunst en cultuur.Kinderen kunnen creatief samenwerken met elkaar, met het oog op een gezamenlijk product.Kinderen leren diverse kunstzinnige technieken, materialen en vaardigheden beheersen.De kinderen verruimen hun gezichtsveld en leren verschillen waarderen en respecteren.Naast het werken vanuit de kerndoelen, werkt onze school ook vanuit een aantal leerlijnen. Deze leerlijnen hebben betrekking op het creatief proces , beeldende vorming en drama. De leerlijn creatief proces komt terug in alle lessen die worden gegeven op het gebied van cultuureducatie. Het beleven, produceren, presenteren en reflecteren zijn fasen die doorlopen worden.Naast de cultuurworkshops werkt de onderbouw aan een schat-aan-talentfeest waarin de kinderen aan hun eigen talenten werken. Hier laten zij op eigen wijze hun talenten zien aan de andere onderbouwgroepen en hun ouders. Binnen deze feesten wordt rekening gehouden met de competenties per leerjaar die zijn beschreven in de leerlijn drama. In groep 1/2 ligt de nadruk op het fysieke spel en wordt er vooral met de hele groep gepresenteerd. In groep 3/4 ligt de nadruk nog steeds op het fysieke spel, maar komen er ook talige opdrachten bij. Zij presenteren al meer in kleinere groepjes.In de bovenbouw wordt de mogelijkheid gegeven om tijdens de cultuurworkshops te kiezen mee te spelen in een kleine kerstmusical. De kinderen gaan rollen leren en spelen.In groep 8 ligt de nadruk op de eigen inbreng en het durven spelen. Zij maken hun eigen eindfilm. Deze film bedenken, schrijven en spelen de kinderen een zelf gekozen rol.