Stichting Oudergelden

Stichting beheer Oudergelden Kindcentrum de Schatkamer

Maak kennis met

De Stichting Oudergelden beheert de vrijwillige ouderbijdragen van de ouders aan de school. We vallen onder de Medezeggenschapsraad en werken samen met de Activiteitencommissie.

We organiseren activiteiten naast het verplichte lesprogramma

Zo maken we de schooltijd extra leuk, inspirerend en levendig. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen meedoen aan deze activiteiten en programma’s. Alle leerlingen mogen meedoen, ook wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wél is het zo, dat de ouderbijdrage hard nodig is om alle geplande extra activiteiten door te kunnen laten gaan. Daarom vinden we het fijn als u de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Zo kunnen we elk jaar leuke schoolactiviteiten blijven organiseren en uw kind een onvergetelijke schooltijd bieden.

We betalen de volgende activiteiten:

Wat als u wel wilt, maar niet kunt betalen?

Het Kindloket van de gemeente Zwolle kan misschien de ouderbijdrage voor u betalen. Ook kunt u andere dingen laten betalen, zoals een laptop, rekenmachine, gymkleren, en dans-, muziek-, schilder- of tekenlessen. U kan het Kindloket mailen op kindloket@zwolle.nl of bellen op 038-498 4432 (maandag t/m donderdag tussen 8u en 13u).

Wie zijn wij?

Martijn Schakelaar (penningmeester)

Annabel Vendel-Zwaagstra (bestuurder)

Nick Vollebergh (bestuurder)

We zijn bereikbaar via oudergeldendeschatkamer@gmail.com. Wij overleggen ongeveer 7x per jaar. Onze overlegdata staan in Parro. U mag aanschuiven bij onze vergaderingen.

Informatie documenten

Documenten
Declaratieformulier
Statuten
Brochure vrijwillige ouderbijdrage september 2023
Overzicht besteding ouderbijdrage 2023-2024

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de afgelopen jaren worden zeer binnenkort op deze pagina gezet.

Belangrijke gegevens
Stichting Beheer Oudergelden OBS De Schatkamer
Wildwalstraat 38, 8043 VL te Zwolle
oudergeldendeschatkamer@gmail.com
KvK-nummer: 05079940
NL32 RABO 0118 1820 48 t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden OBS de Schatkamer