Downloads

Download hier alle documenten voor ouders

Veiligheidsprotocol KiVa

Schoolondersteuningsprofiel de Schatkamer

Schoolgids 2023-2024

School/ouderovereenkomst de Schatkamer

Reglement Stichting beheer oudergelden De Schatkamer

Protocol medicijngebruik

Aanmeldprocedure zij-instroom

Aanmeldprocedure 4-jarigen

KiVa school

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Schooljaarplan 2022-2023

Gedragsprotocol