Intern Begeleider

Intern Begeleider (IB-er)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken, zij wordt ook wel zorgcoördinator genoemd. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen.

Op De Schatkamer zijn er twee intern begeleiders, die intensief samenwerken.

  • Mia Blom is verantwoordelijk voor de onderbouw (groep 1 t/m 4)
  • Robin Groot is verantwoordelijk voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Zij kijken altijd samen met de leerkracht wat uw kind nodig heeft om te groeien en te leren.

Als uw kind iets extra's nodig heeft, zijn er veel verschillende mogelijkheden. We bekijken dit per kind en per situatie. We overleggen altijd met u als ouder over hoe we uw kind het beste kunnen helpen om te leren, te groeien en zich gelukkig te laten voelen. We streven ernaar dit zoveel mogelijk binnen onze eigen school te organiseren. Er zijn verschillende opties om dat te organiseren, dat kan een onderzoek zijn, extra begeleiding van een ondersteuner of advies van experts van buiten de school. Als blijkt dat uw kind meer hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden, kan het zijn dat uw kind beter op zijn plek is in het speciaal (basis)onderwijs. We zullen deze overstap dan altijd goed met elkaar bespreken en gezamenlijk opgaan in zo'n traject.

Leraren

Maak kennis met onze Intern Begeleiders

Mia Blom

Mia Blom

Intern Begeleider

Robin Groot

Robin Groot

Leerkracht