Doomijn Kinderopvang

Doomijn Kinderopvang

Stap in de kinderwereld bij Doomijn en verwonder je! Er is alle ruimte om te ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van.

Verras ons met jouw eigenheid en ideeën, hier mag je spelen zonder te presteren en kleuren zonder lijntjes. Wij zien wat je kan en wat je nodig hebt. Bij ons ben je kind aan huis, om straks weer thuis te komen.

Op de Schatkamer werken we samen met Doomijn Kinderopvang. Zij zitten samen met de school in hetzelfde gebouw waardoor er een intensieve samenwerking plaats kan vinden. Doomijn verzorgt de dagopvang, peuteropvang, voorschoolse en naschools opvang.

De voorschoolse opvang start om 7.30 uur, op aanvraag om 7.00 uur.

De leidsters brengen, binnen ons gebouw, de kinderen naar de stamgroep en vangen de leerlingen na schooltijd in de centrale hal weer op. De naschoolse opvang is open tot 18.15 uur. Prijzen van de voor- en naschoolse opvang en meer informatie kunt u opvragen bij Doomijn.

Kinderdagverblijf Wildwalstraat - Doomijn Kinderopvang

Bekijk meer informatie op de website van Doomijn Kinderopvang