Over ons

Onze missie, visie en kernwaarden

Over ons

Kindcentrum de Schatkamer is een openbare basisschool in Stadshagen die midden in de samenleving staat. Een school waar niet alleen kinderen maar ook hun ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom zijn.

Op de Schatkamer geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. Het is ons streven om alle kinderen uit te dagen om te laten zien wat ze kunnen en willen en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers die vol zelfvertrouwen hun weg kunnen kiezen.

De Schatkamer is een bruisende school zijn, waar kinderen stralen, het team en ouders genieten en waar wij samen trots zijn op zijn!

De Schatkamer is een school voor Natuurlijk Leren. In een notendop wil dat zeggen dat wij kinderen nadrukkelijk(er) aanspreken op hun talenten, zodat zij leren hun sterke kanten te benutten. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de leerbehoeften en talenten van kinderen. De erkenning van wie je bent en wie je mag zijn, vormt op De Schatkamer de natuurlijke schakel binnen het leren. Wij stellen daarbij hoge eisen aan zowel het werk en de houding van de kinderen als aan ons eigen onderwijsaanbod.

De Schatkamer

De volgende uitgangspunten vormen de basis van het onderwijs op KC de Schatkamer

  • Binnen en buiten leren, spelen en werken
  • Stimuleren en uitdagen tot optimale ontwikkeling van kinderen, ook vanuit talenten
  • Respect en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving
  • Optimale samenwerking tussen school, opvang, kind en ouder
P1024668

Onze visie

Op de Schatkamer geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing.

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. Het is ons streven om alle kinderen uit te dagen om te laten zien wat ze kunnen en willen en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers die vol zelfvertrouwen hun weg kunnen kiezen.

De Schatkamer is een bruisende school, waar kinderen stralen, het team en ouders genieten en waar wij samen trots zijn op zijn!!

P1024537

Onze kernwaarden en missie

De kernwaarden in ons onderwijs, gedrag en handelen zijn:

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samen leven
  • Inspireren

Onze missie: Hier word je gezien en gehoord, ieder kind is uniek en beschikt over een schat aan talenten.

P1024376

Nieuwsgierig geworden?

Blog & nieuws

Het laatste nieuws over De Schatkamer

Bekijk hier het laatste nieuws over onze school

Cultuur workshops

15 Mei, 2024

Cultuur workshops

Op de Schatkamer werken we vanuit de kerndoelen van SLO. Er zijn drie kerndoelen rondom cultuureducatie;De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. (www.tule.slo.nl)De kerndoelen verder uitgesplitst:Kinderen leren zich door cultuureducatie open te stellen: kijken naar schilderijen en beelden, luisteren naar muziek, genieten van taal en beweging.Kinderen verwerven enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit, zowel op school als door interactie met de (buiten)wereld.Kinderen ontmoeten en werken samen met kunstenaars, professionals en amateurs uit de wereld van kunst en cultuur.Kinderen kunnen creatief samenwerken met elkaar, met het oog op een gezamenlijk product.Kinderen leren diverse kunstzinnige technieken, materialen en vaardigheden beheersen.De kinderen verruimen hun gezichtsveld en leren verschillen waarderen en respecteren.Naast het werken vanuit de kerndoelen, werkt onze school ook vanuit een aantal leerlijnen. Deze leerlijnen hebben betrekking op het creatief proces , beeldende vorming en drama. De leerlijn creatief proces komt terug in alle lessen die worden gegeven op het gebied van cultuureducatie. Het beleven, produceren, presenteren en reflecteren zijn fasen die doorlopen worden.Naast de cultuurworkshops werkt de onderbouw aan een schat-aan-talentfeest waarin de kinderen aan hun eigen talenten werken. Hier laten zij op eigen wijze hun talenten zien aan de andere onderbouwgroepen en hun ouders. Binnen deze feesten wordt rekening gehouden met de competenties per leerjaar die zijn beschreven in de leerlijn drama. In groep 1/2 ligt de nadruk op het fysieke spel en wordt er vooral met de hele groep gepresenteerd. In groep 3/4 ligt de nadruk nog steeds op het fysieke spel, maar komen er ook talige opdrachten bij. Zij presenteren al meer in kleinere groepjes.In de bovenbouw wordt de mogelijkheid gegeven om tijdens de cultuurworkshops te kiezen mee te spelen in een kleine kerstmusical. De kinderen gaan rollen leren en spelen.In groep 8 ligt de nadruk op de eigen inbreng en het durven spelen. Zij maken hun eigen eindfilm. Deze film bedenken, schrijven en spelen de kinderen een zelf gekozen rol.