Over ons

Onze missie, visie en kernwaarden

Over ons

Kindcentrum de Schatkamer is een openbare basisschool in Stadshagen die midden in de samenleving staat. Een school waar niet alleen kinderen maar ook hun ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom zijn.

Op de Schatkamer geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. Het is ons streven om alle kinderen uit te dagen om te laten zien wat ze kunnen en willen en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers die vol zelfvertrouwen hun weg kunnen kiezen.

De Schatkamer is een bruisende school zijn, waar kinderen stralen, het team en ouders genieten en waar wij samen trots zijn op zijn!

De Schatkamer is een school voor Natuurlijk Leren. In een notendop wil dat zeggen dat wij kinderen nadrukkelijk(er) aanspreken op hun talenten, zodat zij leren hun sterke kanten te benutten. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de leerbehoeften en talenten van kinderen. De erkenning van wie je bent en wie je mag zijn, vormt op De Schatkamer de natuurlijke schakel binnen het leren. Wij stellen daarbij hoge eisen aan zowel het werk en de houding van de kinderen als aan ons eigen onderwijsaanbod.

De Schatkamer

De volgende uitgangspunten vormen de basis van het onderwijs op KC de Schatkamer

  • Binnen en buiten leren, spelen en werken
  • Stimuleren en uitdagen tot optimale ontwikkeling van kinderen, ook vanuit talenten
  • Respect en zorg voor jezelf, elkaar en de omgeving
  • Optimale samenwerking tussen school, opvang, kind en ouder
P1024668

Onze visie

Op de Schatkamer geloven we dat alle kinderen een natuurlijke drang hebben tot leren en zelfontplooiing.

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Elk kind ontwikkelt daarbij zijn of haar talenten en doet dat op een eigen manier. Het is ons streven om alle kinderen uit te dagen om te laten zien wat ze kunnen en willen en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige wereldburgers die vol zelfvertrouwen hun weg kunnen kiezen.

De Schatkamer is een bruisende school, waar kinderen stralen, het team en ouders genieten en waar wij samen trots zijn op zijn!!

P1024537

Onze kernwaarden en missie

De kernwaarden in ons onderwijs, gedrag en handelen zijn:

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samen leven
  • Inspireren

Onze missie: Hier word je gezien en gehoord, ieder kind is uniek en beschikt over een schat aan talenten.

P1024376

Nieuwsgierig geworden?

Blog & nieuws

Het laatste nieuws over De Schatkamer

Bekijk hier het laatste nieuws over onze school