In november heeft het team opnieuw gesproken over de missie en visie van de school. Dit heeft geresulteerd in een herziene versie welke u kunt lezen op deze website.