overige contactgegevens

ouderraad
Elise Veltman - van Reekum
penningmeester ouderfonds Stichting Vrienden van de Schatkamer
e.
medezeggenschapsraad
Eva ten Kate - van Holsteijn
voorzitter
e.
Peter Ubels
lid oudergeleding
e.
Jakob de Vries
lid teamgeleding
e.
Susan Freriks
lid teamgeleding
e.
activiteitencommissie
José Leeuwenkamp
voorzitter oudergeleding activiteitencommissie
e.
Monique Morsink
aanspreekpunt teamgeleding activiteitencommissie
e.
Helma van Veen
aanspreekpunt teamgeleding activiteitencommissie
e.
directie
Linda Morssinkhof
schoolleider
e.
Jennifer de Wit
onderwijskundig schoolleider
e.
teamleiders
Mia Blom
teamleider onderbouw
e.
Jacqueline Schepers
teamleider middenbouw
e.
Robin Groot
teamleider bovenbouw
e.
specialisten
Nienke Kroes
lid kaderteam: taalspecialist
e.
Robin Groot
lid kaderteam: rekenspecialist
e.
Marjolein Schleper
lid kaderteam: onderwijskundige & didactisch coach
e.
Evert van den Born
lid kaderteam: intern begeleider
e.
Mia Blom
lid kaderteam: specialist jonge kind & (hoog)begaafdheid
e.
Jacqueline Schepers
lid kaderteam: gedragsspecialist
e.

lokatie

routeplanner

Voer het startadres van uw route in