overige contactgegevens

ouderraad
Elise Veltman - van Reekum
penningmeester ouderfonds Stichting Vrienden van de Schatkamer
e.
medezeggenschapsraad
Mirjam Selhorst - Koekkoek
voorzitter
e.
Eva ten Kate - van Holsteijn
lid oudergeleding
e.
Peter Ubels
lid oudergeleding
e.
Mia Blom
secretaris/lid teamgeleding
e.
Robin Groot
lid teamgeleding
e.
Jakob de Vries
lid teamgeleding
e.
activiteitencommissie
José Leeuwenkamp
voorzitter oudergeleding activiteitencommissie
e.
Susanne der Kinderen
aanspreekpunt teamgeleding activiteitencommissie
e.
Helma van Veen
aanspreekpunt teamgeleding activiteitencommissie
e.
directie
Audrey Jansen
schoolleider
e.
Jennifer de Wit
onderwijskundig leider
e.
teamleiders
Mia Blom
teamleider onderbouw
e.
Jacqueline Schepers
teamleider middenbouw
e.
Jennifer de Wit
teamleider bovenbouw
e.
specialisten
Nienke Kroes
lid kaderteam: taalspecialist
e.
Jennifer de Wit
lid kaderteam: rekenspecialist
e.
Marjolein Schleper
lid kaderteam: onderwijskundige
e.
Evert van den Born
lid kaderteam: intern begeleider
e.
Mia Blom
lid kaderteam: specialist jonge kind
e.
Carlijn Kock
lid kaderteam: gedragsspecialist
e.

lokatie

routeplanner

Voer het startadres van uw route in