overige contactgegevens

ouderraad
Annabel Vendel
penningmeester ouderfonds Stichting Vrienden van de Schatkamer
e.
Martijn Schakelaar
penningmeester ouderfonds Stichting Vrienden van de Schatkamer
e.
medezeggenschapsraad
Peter Ubels
voorzitter
e.
Jakob de Vries
lid teamgeleding
e.
Susan Freriks
lid teamgeleding
e.
activiteitencommissie
José Leeuwenkamp
voorzitter oudergeleding activiteitencommissie
e.
Helma van Veen
aanspreekpunt teamgeleding activiteitencommissie
e.
directie
Ilse van Hal
schoolleider
e.
teamleiders
Debbie Raats
teamleider onderbouw
e.
Jacqueline Schepers
teamleider middenbouw
e.
Robin Groot
teamleider bovenbouw
e.
specialisten
Nienke Kroes
lid kaderteam: taalspecialist
e.
Robin Groot
lid kaderteam: rekenspecialist
e.
Marjolein Schleper
lid kaderteam: onderwijskundige & didactisch coach
e.
Jakob de Vries
lid kaderteam: intern begeleider
e.
Mia Blom
lid kaderteam: intern begeleider, specialist jonge kind & (hoog)begaafdheid
e.
Jacqueline Schepers
lid kaderteam: gedragsspecialist
e.
Carlijn Kock
lid kaderteam: gedragsspecialist
e.

lokatie

routeplanner

Voer het startadres van uw route in