Stichting Vrienden van De Schatkamer

Bij Stichting Vrienden van De Schatkamer is het beheer van de oudergelden ondergebracht. De stichting legt ieder jaar verantwoording af over de financiën tijdens de jaarvergadering van de MR.


de schatkamer Zodra een leerling op onze school komt zijn de ouders/voogden/verzorgers automatisch lid van de Stichting Vrienden van De Schatkamer.

Het formele bestuur van De Vrienden van De Schatkamer ligt bij het Stichtingsbestuur. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Doel van de Stichting: Naast de "gewone” lessen wordt er veel op school georganiseerd waar de leerkrachten wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Zo helpt de Stichting bij de Sinterklaasviering, het midwinterfeest, de Kinderboekenweek, de voorleeswedtrijd, het Paasontbijt, schooluitjes, schoolfeesten, de overblijf, de hoofdluiscontrole, de verkeersbrigadiers, de bibliotheek enzovoorts. Wat zetten we dit jaar op het midwintermenu? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie zullen we bellen om ons te komen helpen?

Ouders kunnen actief bijdrage aan activiteiten op school. Als ouder kun je actief zijn door enerzijds te helpen bij activiteiten of door deze zelf te coördineren. De coördinator is het aanspreekpunt voor ouders en heeft afstemming met het verantwoordelijke teamlid voor een bepaalde activiteit. Daarnaast heeft de school een oudercafé, geheel onder beheer van en door ouders. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten, activiteiten voorbereiden, workshops geven of volgen e.d.

Om bovengenoemde activiteiten mogelijk te kunnen maken bestaat het ouderfonds. Alle ouders/verzorgers wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Het richtbedrag is momenteel € 75,- per kind.

IBAN nummer van Stichting oudergelden De Schatkamer NL32 RABO 0118 1820 48