Oudergelden Stichting

Bij Stichting Beheer Oudergelden KC De Schatkamer is het beheer van de oudergelden ondergebracht.


de schatkamer De stichting legt ieder jaar verantwoording af over de financiën en activiteiten van De Stichting aan de Oudergeleding van de MR tijdens de jaarvergadering van de MR.

Zodra een leerling op onze school komt zijn de ouders/voogden/verzorgers automatisch lid van De Stichting.

Het formele bestuur van De Stichting ligt bij het Stichtingsbestuur. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 05079940. De Stichting heeft naast de statuten ook een huishoudelijk reglement opgesteld. Deze vindt u op deze website. De Stichting stelt zich een aantal doelen:

- het beheer van de vrijwillige en verplichte bijdrage van ouders van leerlingen van de school;

- het communiceren met en betrekken van ouders in het reilen en zeilen binnen de school;

- het besteden van de gelden van de Stichting;

- de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten;

- het organiseren van en participeren in binnen- en buitenschoolse activiteiten die beogen een bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van de kinderen.

De Stichting helpt bijvoorbeeld, via haar activiteitencommissie bij de Sinterklaasviering, het midwinterfeest, de Kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd, het Paasontbijt, schooluitjes, schoolfeesten, de overblijf, de hoofdluiscontrole, de verkeersbrigadiers, de bibliotheek enzovoorts. Wat zetten we dit jaar op het midwintermenu? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie zullen we bellen om ons te komen helpen?

Ouders kunnen actief bijdrage aan activiteiten op school. Als ouder kun je actief zijn door enerzijds te helpen bij activiteiten of door deze zelf te coördineren. De coördinator is het aanspreekpunt voor ouders en heeft afstemming met het verantwoordelijke teamlid voor een bepaalde activiteit. Daarnaast heeft de school een oudercafé, geheel onder beheer van en door ouders. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten, activiteiten voorbereiden, workshops geven of volgen e.d.

Om bovengenoemde activiteiten mogelijk te kunnen maken bestaat het ouderfonds. Alle ouders/verzorgers wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Het richtbedrag is momenteel € 75,- per kind.

IBAN nummer van Stichting oudergelden De Schatkamer NL32 RABO 0118 1820 48