Omschrijving ouderactiviteiten

Omschrijving activiteiten Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ regelt de activiteitencommissie (AC) gedurende het schooljaar de organisatie van de ouderhulp voor schooloverstijgende activiteiten. Hiermee dragen we bij aan een hoge(re) ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van kun kinderen. Via de schatbewaarder en Parro -App wordt ouderhulp gevraagd voor deze activiteiten. De gemiddelde tijdsinvestering is circa 2 uur per activiteit. Alle data van de activiteiten zijn te vinden in de jaarkalender op deze website.


de schatkamer Avond4daagse
De coördinatie en organisatie is in handen van de Activiteitencommissie. De ouderhulp is nodig voor begeleiden wandelgroepje (leaders of the pack), bemanning kraampjes, schrijven van diploma’s etc.

Deco-avonden
Het decoreren en versieren van de centrale hal in het thema of feest. Maken van (raam) schilderingen, knutselen, versieren, aankleden van de ruimte. Hulp van ouders en kinderen is welkom!

Luizenpluizen
Na elke schoolvakantie is er controle op hoofdluis. Een belangrijke klus die in teamverband wordt geklaard.

Midwinterdiner
Afhankelijk per bouw zijn er een aantal ouders nodig om het buffet te bemannen en na afloop opruimen. Verder zijn er ouders nodig voor het bemensen van het buffet in het oudercafé.

Schoolbibliotheek
Onder de trap in de centrale hal is de schoolbibliotheek ingericht. Kinderen uit alle groepen kunnen daar boeken lenen. Het uitlenen en het bijhouden van de bibliotheek wordt gedaan door ouders en kinderen.

Schoolplein/moestuin
Samen met kinderen onderhouden van moestuin, groenpleinen, de wildwal en wilgenknotten. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe ideeën naar voren gebracht door ouders en kinderen die uitgevoerd worden en biedt de schooltuin volop mogelijkheden voor workshops.

Schoonmaak
De school wordt intensief gebruikt. Wat extra schoonmaakactiviteiten zijn geen overbodige luxe! Het schoonmaken van kasten, vensterbanken, kapstokken en andere hoeken en gaten waar zich veel stof verzameld. Minimaal 1 keer per jaar het wassen/schoonmaken van speelgoed (lego, Playmobil etc.). In overleg met de leerkracht worden hiervoor momenten gepland.

Sinterklaas
Inkoop cadeaus, inrichten “Schatkamer van Sinterklaas” winkel, bemannen van deze winkel en begeleiden van kinderen bij het kiezen. Verzorgen van workshops rondom Sinterklaas, inpakken van de cadeaus, schminken, catering op de dag zelf.

Slotgala
De leerlingen van groep 8 nemen afscheid en aansluitend begint het slotfeest voor alle leerlingen en ouders van de school. De ouderhulp bestaat uit decoratie/aankleding, inkoop, klaarzetten van tafels en andere benodigdheden, technische ondersteuning (verlichting, muziekinstallatie, bedienen beamer etc.), verkoop van consumptiemuntjes, catering en opruimen.

Sportdagen/Schaaktoernooi/ Schoolvoetbal/Koningsspelen
Begeleiden van groepjes leerlingen, begeleiden van spelletjes (bij de onderbouw), vervoer/meefietsen (bij de midden- en bovenbouw), catering, schminken.

Voor iedere activiteit wordt een oproep voor ouderhulp gedaan vanuit de activiteitencommissie of leerkracht via de schatbewaarder en Parro-App.

Ook al kunt u maar één keer. We zijn blij met alle hulp.