Kadera

‘Huiselijk geweld? Dat gebeurt vast wel ergens in Nederland maar niet bij ons in de buurt. En als het gebeurt, is het vast in van die asociale gezinnen. Nee hoor, ik kan het me niet voorstellen dat het in mijn omgeving plaatsvindt.’


de schatkamer Mis, huiselijk geweld komt vaker voor dan je denkt. Uit cijfers blijkt dat jaarlijks ruim 200.000 Nederlanders slachtoffer zijn van ernstig huiselijk geweld. Daar komen nog eens 1.000.000 slachtoffers van lichtere vormen van huiselijk geweld bij. En zo blijkt: het komt in elk type gezin voor. Dus in rijke en arme buurten, bij hoog- en laagopgeleide mensen en bij mannen en vrouwen. Kadera aanpak huiselijk geweld is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Wij willen ervoor zorgen dat het geweld stopt en niet meer terugkomt. En het liefste willen wij dat het wordt voorkomen.

Soms loopt het geweld zo uit de hand dat de slachtoffers moeten vluchten. Kadera biedt opvang voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en gedwongen prostitutie (ook loverboys). Wij bieden ze een onderdak en systeemgerichte begeleiding. Voor de kinderen is het van belang dat ze zo snel mogelijk weer naar school gaan. Op die manier missen ze zo min mogelijk lessen, blijven ze bezig en hebben ze ritme in hun leven. Een aantal van deze kinderen volgen onderwijs op De Schatkamer.

Het werk van Kadera bestaat uit meer dan alleen het opvangen van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. We geven advies, informatie en ondersteuning bij geweld in de relatie. We geven ook voorlichtingen en trainingen aan scholen, bedrijven en particulieren. We helpen jonge moeders die met huiselijk geweld te maken hebben, met zelfstandig wonen. We bieden hulp en het Personenalarm AWARE aan vrouwen en mannen die worden bedreigd door hun ex-partner of familielid. En we gaan graag het gesprek aan met bedrijven, organisaties en individuen over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het samen voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.

Kortom, Kadera aanpak huiselijk geweld helpt met liefde en passie. Omdat wij vinden dat er in de samenleving geen plaats is voor huiselijk geweld!
U kunt meer over Kadera lezen op www.kadera.nl.