Logopedie op De Schatkamer

Waarom logopedie op De Schatkamer? Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning op school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden.


de schatkamer Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best passende oplossing voor uw kind.

Wat kunnen wij voor uw kind betekenen?
Uw kind maakt elke dag nieuwe gebeurtenissen mee. Hij leert steeds beter om hierover met u te communiceren. Hij leert spreken, begrijpen, vertellen en luisteren. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Allemaal belangrijke onderdelen van de totale ontwikkeling van uw kind. De logopedisten kunnen u en uw kind ondersteunen bij bovengenoemde onderwerpen.

Wat gaan wij doen?
Jaren geleden werden in Zwolle alle kinderen van groep 2 gescreend door logopedisten van de GGD. Dit wordt inmiddels niet meer gedaan. Vroegtijdig signaleren van logopedische problemen bij kinderen van 5 tot 6 jaar kan latere problemen voorkomen/verminderen bij het leren en in het leven van het kind. Daarom is dit opnieuw ingevoerd op IKC De Schatkamer.
Vanaf de maand oktober zullen wij alle kinderen van groep 2 gaan observeren in de klassen, samen met de coaches. Daarnaast zal een externe logopedist screeningen uitvoeren. De resultaten van deze screening worden vastgelegd. Mocht uw kind tijdens de observaties en screeningen om wat voor reden dan ook ‘opvallen’, dan neemt de screenend logopedist contact met u op om dit met u (en de leerkracht) te bespreken. Wanneer de screenend logopedist behandeling adviseert, ontvangt u een screeningsformulier welke u mee dient te nemen naar u huisarts / jeugdarts / tandarts / orthodontist. Deze medisch specialisten kunnen op basis van het screeningsformulier een verwijzing verstrekken voor logopedische behandeling. Vervolgens kan er een vervolgonderzoek plaatsvinden door de behandelend logopedist op school. Hij of zij zal u verder begeleiden indien logopedische behandeling gewenst is. Mocht u bezwaar hebben tegen de observaties en screeningen van de logopedist in de klas van uw kind, dan kunt u dit vroegtijdig aangeven aan zijn/haar leerkracht of op de vragenlijst die u als ouder ontvangt. Wanneer uw kind in een hogere groep zit, waardoor hij of zij niet gescreend wordt en u toch vragen heeft rondom uw kind, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de Schatkamer. Samen met u vinden we dan een passende oplossing.

Waarom logopedie op school?
Wanneer uw kind naar de logopedist gaat, vinden wij het belangrijk dat hij/zij zich prettig voelt. De school waar hij/zij vijf dagen in de week naartoe gaat is een vertrouwde en prettige omgeving. Wanneer uw kind logopedie krijgt onder schooltijd, kan het tijdstip afgestemd worden met u en de leerkracht. Ook is er geen reistijd naar de praktijk, waardoor er nog meer op school gemist wordt. Als uw kind op deze manier zo min mogelijk mist van de lessen, kan hij/zij op de vrije middagen ook lekker spelen. Natuurlijk kunt u ook naar de hoofdlocatie van de logopediepraktijk komen. Dit kan uiteraard na schooltijd, zodat uw kind geen lessen op school mist. Dit kan uw kind ook meer rust geven, omdat hij niet uit de klas gehaald wordt. U kunt zelf het beste inschatten wat past bij uw kind. Doordat de logopedisten op school aanwezig zijn, is het contact met de leerkrachten en intern begeleiders optimaal. Hierdoor zullen de resultaten van de logopedische zorg versterkt worden en goed toegepast kunnen worden in dagelijkse situaties. Op school is men dus goed op de hoogte van het behandelplan en zal dit waar mogelijk geïntegreerd worden in de lessen. Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist. Logopedie bij kinderen onder de 18 jaar wordt door alle zorgverzekeraars vergoed uit het basispakket.

Hoe kunt u ons bereiken?
Mocht u een vraag hebben over uw kind, logopedie op school, logopedisch inhoudelijk of de observaties die in de klassen gaan plaatsvinden, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Natuurlijk geldt dit voor uw kinderen van alle leeftijden. U kunt ook een kijkje nemen op de websites van de logopediepraktijken die verbonden zijn aan de school: www.connectlogopedie.nl en www.logovandercingel.nl

Connect Logopedie
Linda Elshof, logopedist/praktijkhouder
Sportpark ‘De Verbinding’
Sportlaan 4
8044 PG Zwolle
Tel: 038 - 420 20 10
Email: info@connectlogopedie.nl
Website: www.connectlogopedie.nl

Logopediepraktijk van der Cingel (lees/spellingproblemen/dyslexie)
Trea van der Cingel, dyslexiespecialist/praktijkhouder
Koperslagerstraat 19,
8043 EL ZWOLLE
Tel: 06 - 4000 9993
Email: info@logovandercingel.nl
Website: www.logovandercingel.nl