Activiteitencommissie

Bij tal van activiteiten worden ouders benaderd om hun talenten in te zetten voor de school. Deze ouderhulp wordt gecoördineerd door de activiteitencommissie, bestaande uit een aantal ouders en een paar teamleden.


de schatkamer Bij tal van activiteiten worden ouders benaderd om hun talenten in te zetten voor de school. Deze ouderhulp wordt gecoördineerd door de activiteitencommissie, bestaande uit een aantal ouders en een paar teamleden. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders via het inschrijfformulier aangeven op welk vlak ze aan diverse activiteiten een bijdrage willen leveren. Kunnen wij rekenen op uw hulp?