rss rss

Werkzaamheden m.b.t. de aanleg van het station.

De afgelopen tijd is er tussen de gemeente en de school intensief contact geweest over de verkeerssituatie rondom de school i.v.m. de voorbereidende werkzaamheden rondom de aanleg van het station.


Door: Mia Blom

 

Werkzaamheden m.b.t. de aanleg van het station.

Komende week ontvangt u een brief die geschreven is door de gemeente en de Schatkamer. In deze brief staan de voorgenomen veranderingen en aanpassingen m.b.t. de verkeerssituatie. Ondanks dat de situatie ingrijpend gaat veranderen voor u als ouder én voor onze kinderen, streven we er naar om dit op een zo veilig mogelijke manier te doen. Hierover hebben we, samen met een aantal ouders die vanuit hun professie affiniteit hebben met dit onderwerp, dan ook veel gesprekken gevoerd met de gemeente.

We zijn ons ervan bewust dat het tijd kost om aan elke verandering te wennen, zo zeker ook aan deze. Maar om de veiligheid van onze kinderen op weg naar de Schatkamer te blijven garanderen, hebben we ook u als ouder hard nodig. We vertrouwen dan ook op uw medewerking zodat alle kinderen ook het nieuwe jaar veilig op weg kunnen van en naar de Schatkamer!

Vriendelijke groet,

Audrey en Jennifer