rss rss

Voorstellen: Charis Huizingh

Graag zou ik mij aan u willen voorstellen. Mijn naam is Charis Huizingh en zal na de zomervakantie definitief starten als Jeugd- en Gezinswerker voor kindcentrum de Schatkamer. Wekelijks zal ik te vinden zijn op school. Ik voer mijn werkzaamheden op de Schatkamer uit vanuit het Sociaal Wijkteam West.


Door: Jennifer de Wit

 

Voorstellen: Charis Huizingh

Hulpverlening en ondersteuning

Als ouder(s) en/of verzorger(s) wilt u graag het beste voor uw kind. U wilt graag dat uw kind een fijne tijd heeft op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien. Een ieder wil een blij en vrolijk kind, zowel thuis als op school. Helaas is dit niet altijd het geval en kan het zo zijn dat uw kind ergens mee zit. U merkt bijvoorbeeld als ouder dat uw kind vaak boos is, zich teruggetrokken gedraagt, brutaal is of u vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen heeft. Misschien is er in de thuissituatie wel wat aan de hand, bijvoorbeeld een scheiding, financiële problemen of andere zaken waarop uw kind (emotioneel) reageert. Dit zijn allemaal voorbeelden van zorgen waarmee u als ouder kunt zitten en die de ontwikkeling van uw kind belemmeren.

Het is dan goed contact op te nemen met de Jeugd- en Gezinswerker. Dit kan via de intern begeleider, de leerkracht of u kunt bij de Jeugd- en Gezinswerker binnenlopen op school of mailen.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de school zich zorgen maakt, dit kan ook preventief, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In dat geval neemt school contact op met u en gezamenlijk wordt besloten of de Jeugd- en Gezinswerker wordt ingeschakeld.

Wat kan de Jeugd- en Gezinswerker betekenen

- De Jeugd- en Gezinswerker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk ondersteuning kan krijgen en/of geholpen kan worden;

- Ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden;

- Een vast gezicht voor school, ouders/verzorgers en kind;

- Zorgaanvragen oppakken, advies en/of ondersteuning bieden en eventuele hulp inzetten;

- Een brugfunctie tussen de school en de (gespecialiseerde) zorg buiten de school.

U kunt bijvoorbeeld bij de Jeugd- en Gezinswerker binnen lopen indien er sprake is van:

- Scheiding, rouwverwerking, stress en angsten;

- Zorgen over lichamelijke klachten bij het kind (thuis en/of op school);

- Zorgen over gedrag van het kind (thuis en/of school);

- Zorgen over de thuissituatie (bijv. problemen financiën, ziekte/beperking) en invloed op het kind.

Het uitgangspunt is een zo licht mogelijke combinatie van hulpverlening en ondersteuning op school. Dit kan in de vorm van kind gesprekken en/of ouderondersteuning. Als het nodig blijkt, kan ik u op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten school. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden actief betrokken en staan samen met het kind centraal.

Mocht u meer willen weten of contact overwegen, loop dan gerust na de zomervakantie even bij mij langs. Geen vraag is te gek! De dienstverlening van de Jeugd- en Gezinswerker is kosteloos.

Hartelijke groet,

Charis Huizingh

Jeugd- en Gezinswerker

c.huizingh@swt.zwolle.nl