rss rss

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs

Naar welke school gaat uw kind straks? Uw kind gaat aan het einde van de basisschool een keuze maken voor een school in het voortgezet onderwijs. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. U en uw kind hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt? Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren en u en uw kind de kans geven kennis te maken met, en een goed beeld te vormen van de VO-scholen van OOZ.


Door: Jennifer de Wit

 

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs

VO-voorlichtingsavond op de Schatkamer

Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd; om u antwoord te geven op uw vragen en u informatie te geven over het voortgezet onderwijs dat OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) biedt. Voor onze school is deze voorlichtingsavond op donderdag 18 oktober, aanvang 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Deze avond is specifiek bedoeld om ouders te informeren over het voortgezet onderwijs. Met de kinderen gaan wij apart langs een aantal VO-scholen, zodat zij sfeer kunnen proeven. U wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.


Alle OOZ VO-scholen op één site!

Op de website www.ooz-vo.nl vindt u van al onze VO-scholen de voorlichtingsmomenten, informatie per school, een link naar de websites van de VO-scholen en contactinformatie van VO-voorlichters waar u met uw vragen terecht kunt.


Voortgezet onderwijs en basisonderwijs werken samen binnen OOZ!

OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt en een goede overgang van groep 8 naar de brugklas is daar een belangrijk onderdeel van. Ook onze OOZ VO-voorlichting komt voort uit deze samenwerking binnen OOZ.

Wij wensen u en uw kind heel veel succes en plezier met het kiezen van een school die past bij uw kind!