rss rss

Uitnodiging thema ouderavond 10 november 2016

Talentontwikkeling – Workshops – Eigenaarschap - Bewust leren kiezen - Ontdekkend leren - Doorlopende leerlijnen - Eén loket - Eén visie op leren en ontwikkelen - Eén team - Dezelfde regels en afspraken - Ruimere openingstijden - Voor, tijdens en na school leren en ontwikkelen - Brede kansen voor ontwikkeling - Veel interne en externe expertise in de school


Door: Mia Blom

 

Uitnodiging thema ouderavond 10 november 2016

Zomaar wat kreten die passen bij ons Kindcentrum. Maar wat houdt dit nu in? Wat is een Kindcentrum en wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind? In de Schatbewaarder hebben we u de afgelopen jaren op de hoogte geprobeerd te houden van alle ontwikkelingen binnen onze school. Graag willen we u nu persoonlijk bijpraten over al onze ontwikkelingen en u meenemen in het traject dat we gestart zijn als Kindcentrum. Daarnaast zijn we benieuwd naar de behoefte van u en uw kind(eren). Waar liggen voor ons als Kindcentrum De Schatkamer nog de kansen en uitdagingen?

We hopen u in grote getale te mogen begroeten!

Datum: donderdag 10 november 2016

Tijd: 20.00 uur, vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar

Plaats: De Schatkamer