Terugkoppeling ouderinformatiemiddag

Afgelopen maandag hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor ouders. Als school zijn wij bezig met een brede analyse om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en hier verbeterpunten uit te halen. Naast alle informatie die we al hebben verzameld, wilden we ook graag feedback ontvangen van u als ouders. Deze feedback wordt verwerkt in onze analyse en vervolgens ons plan van aanpak.


Door: Mia Blom

 

Waar wij met onze analyse onder andere naar kijken en onderzoeken:

 • Harde gegevens: uitslagen toetsen van groep 2 t/m groep 8. Welk beeld geeft dat? Hoe is het niveau van de kinderen en past dat bij onze verwachtingen? Maar we kijken ook naar de gegevens rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en doublures.
 • Onderzoek onder collega’s: is er sprake van werkdruk? Waar zit dat dan in? Hoe is de afstemming onderling binnen de bouwen en buiten de bouwen? Waar lopen zij tegenaan? Hoe is de werksfeer? Gaan de leerkrachten met plezier naar hun werk?
 • Gesprek met onze orthopedagoog: hoe is onze zorgstructuur geregeld? Is dit helemaal op orde? Welke stappen moeten we nog nemen?
 • Didactische kwaliteit van leerkrachten: hoe wordt de instructie gegeven? Hoe is het klassenmanagement? Is het aanbod goed? Is de kennis van de leerlijnen goed?
 • Pedagogisch klimaat: zowel in de groepen, in de school als buiten.

Afgelopen maandag mochten wij ook van u als ouders feedback ontvangen. Er is deze middag veel gezegd, te veel om alle genoemde punten op te nemen in deze Schatbewaarder. Om een beeld te geven van de inhoud van deze middag zullen we hieronder een aantal punten weergeven:

 • Naast de portfoliogesprekken zijn er geen gesprekken over de vorderingen van een kind. De wens van een aantal ouders is om meer gesprekken te hebben, of om de gesprekken anders te voeren. De Schatkamer moet tijdig en helder informeren hoe een kind ervoor staat, hierbij hoort ook het benoemen van de scores. Drie gesprekken in het jaar is weinig.
 • Niet elke ouder heeft zicht wat de Cito scores betekenen. Duidelijke informatie hierover is gewenst.
 • Hoe verhouden deze interventies op rekenen en taal zich ten opzichte van het Natuurlijk Leren waar De Schatkamer voor staat? Natuurlijk Leren en kwalitatief goed onderwijs zijn geen tegenstellingen van elkaar.
 • Wat is het huiswerkbeleid op De Schatkamer? Hoe kunnen ouders meehelpen?
 • Hoe kan de school in vervolg meer preventief gaan werken? Moet de school haar visie herijken? Dit dan graag ook delen met de ouders.
 • Er is sprake van diversiteit binnen de groepen, maar ook tussen de groepen. Is het bij iedereen helder welke doelen nagestreefd worden? De doelen zouden in alle groepen hetzelfde moeten zijn.

Overigens willen we nogmaals nadrukkelijk vermelden dat deze feedback verwerkt wordt in onze brede analyse. Het zegt nog niets over onze plan van aanpak.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft Linda gevraagd welke ouders willen participeren in een denktank. Samen met deze groep ouders blijven we in gesprek en zij denken met ons mee over de wijze van communiceren richting u als ouder. Ondertussen hebben zich al een aantal ouders spontaan aangemeld voor de denktank. De groep is nu groot genoeg, dus aanmelden is niet meer nodig. Dank aan de ouders die zich zo snel hebben aangemeld!

De ouders die zijn geweest willen we bedanken voor hun aanwezigheid en hun feedback. Zodra er meer informatie is over dit onderwerp, zullen we dit met u delen.