Terugblik op studiedag

Wij willen u graag informeren over de studiedag van afgelopen maandag. We kijken terug op een intensieve en leerzame dag.


Door: Mia Blom

 

Terugblik op studiedag

Voor de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 stond tijdens het ochtendprogramma het vakgebied taal centraal. Onder begeleiding van de taaldeskundige van Expertis is er gesproken over begrijpend lezen, taal en spelling. Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor taal en spelling en voor begrijpend lezen werken we met een nieuwe versie van Nieuwsbegrip. Er zijn ervaringen gedeeld, er is kritisch gekeken naar een goede opbouw van de lessen en het monitoren van resultaten en de voortgang besproken.

De leerkrachten van de groepen 3 hebben zich gebogen over de uitkomsten van de herfstsignalering, een belangrijk meetmoment in groep 3. Ook hier is het delen van ervaringen heel belangrijk gebleken en vervolgens is de focus gelegd op de voortgang, waar accenten gelegd moeten worden en wat we willen uitbouwen.

Voor de leerkrachten van de groepen 1 en 2 stond deze dag rekenen op het programma, ook onder begeleiding van een deskundige van Expertis. Er is gekeken naar wat heel goed gaat, wat beter kan en hoe de instructies bij beredeneerd aanbod versterkt kunnen worden. Belangrijk bij de kleuters is het werken aan doelen in betekenisvolle situaties (waaronder het spel van jonge kinderen) en vervolgens het monitoren van die doelen.

’ s Middags zijn de cultuurworkshops voor het volgende blok besproken en hebben we afspraken gemaakt over het vervolg van het versterken van de rust in de school.

Het zal u niet ontgaan zijn dat iedereen nu de trap op de juiste en een rustige manier op- en afgaat. Daar zijn we heel blij mee. Er is daarmee meer rust in de gangen en in de hal gekomen. We gaan de komende weken in de groepen een paar basisafspraken heel expliciet en intensief oefenen. Het zijn afspraken die al gelden, maar extra aandacht verdienen. Om de afspraken kracht bij te zetten hebben we ervoor gekozen in iedere groep dezelfde afsprakenposters op te hangen. De komende 6 weken gaan we heel consequent aan de slag met de afspraken over het gebruik van het stilteteken (het belletje) het beurtgedrag (de beurt vragen en krijgen) en het stemgebruik (volume) tijdens activiteiten. Uiteraard houdt het na deze 6 weken niet op, het is een vervolgstap in het creëren van meer rust in de groepen, zodat er voor iedereen een fijn speel- en werkklimaat in de groepen heerst.