Verbinding en talentontwikkeling hand in hand door cultuurworkshops

Afgelopen week is het tweede blok van de cultuurworkshops van start gegaan. Op de middagen kunnen kinderen zo kiezen voor activiteiten die aansluiten bij hun interesses en talenten. In elke bouw wordt dit anders vormgegeven, passend bij de leeftijdsgroep.

Verbinding en talentontwikkeling hand in hand door cultuurworkshops

Waar we naar streven is het aanbieden van een breed en steeds weer vernieuwend en uitdagend aanbod. Dat lukt ons goed omdat we hierbij ook externen in kunnen zetten om bijvoorbeeld theater-, dans- of beeldende kunstworkshops te verzorgen. Maar wist u dat Anita, Saskia en Marloes, die tevens binnen de opvang van ons kindcentrum werkzaam zijn, hierin ook een belangrijke rol spelen? Ook zij verzorgen workshops en doordat zij zo zowel binnen het onderwijs aan als de opvang van onze kinderen werkzaam zijn, draagt dit bij aan de verbinding tussen beiden. Het lukt ons hierdoor als kindcentrum steeds beter om ons aanbod aan te laten sluiten bij de behoeften en talenten van alle kinderen!