Studiedag…wat doen ze daar toch?

Afgelopen woensdag kwam het team weer bij elkaar om ons concept voor Natuurlijk leren verder inhoud te geven.

Studiedag…wat doen ze daar toch?

De vorige keer hebben we een nieuw theoretisch kader voor Natuurlijk leren vastgesteld en een model ontwikkeld om dat visueel te ondersteunen (zie foto). Woensdag heeft het team daar verder aan gewerkt door kwaliteitskenmerken vast te stellen die daarbij horen en daar vervolgens ontwikkelplannen voor zichzelf en de unit aan te koppelen.

Kortom; we hebben heel hard gewerkt en veel geleerd van onszelf, elkaar en onze visie zo verder vorm gegeven.


Trakteren….goed nieuws!

Vanwege de in eerste instantie strenge protocollen in het kader van Corona, hebben we na het heropenen van de school in mei afgelopen schooljaar moeten besluiten dat de kinderen niet meer mochten trakteren op school. Na de zomer hebben we dat in eerste instantie zo gelaten, maar inmiddels zijn de protocollen dusdanig aangepast, dat de maatregelen niet meer zo streng zijn op dat punt.

Trakteren….goed nieuws!

In overleg met de leerlingenraad heb ik gekeken naar wat veilige en gezonde traktaties zouden kunnen zijn. De kinderen kwamen zelf met de suggestie dat fruit dat van zichzelf een “jasje” heeft, natuurlijk gezond en veilig is en dus als traktatie kunnen worden meegenomen. Super goed idee vonden wij als team en daarom het goede nieuws; trakteren op verpakt fruit (bijvoorbeeld een mandarijn, banaan, appel,...) of andere verpakte gezonde traktaties zijn vanaf volgende week weer toegestaan.


Wat voor effecten heeft een meertalige opvoeding op schoolresultaten?

Profielwerkstuk invloeden meertalige opvoeding.

Wat voor effecten heeft een meertalige opvoeding op schoolresultaten?

Wij zijn Mélisa Roo en Nadhira Omar Mohamed en wij zitten in VWO 6 op CSG Dingstede in Meppel.

Voor ons profielwerkstuk doen wij onderzoek naar de invloeden van meertalige opvoeding bij kinderen tot en met 10 jaar. Ons doel is onder andere om te onderzoeken wat voor effecten de meertalige opvoeding heeft op de schoolresultaten van deze kinderen. Voor dit onderzoek hebben wij dus ouders/verzorgers nodig die hun kind(eren) meertalig opvoeden en die een enquête voor ons willen invullen. Voedt u uw kinderen meertalig op? Zou u deze enquête (Google Formulier) dan voor ons willen invullen? Wij hopen op deze manier genoeg antwoorden te verzamelen om deze te kunnen verwerken in ons onderzoek.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Dit waarderen wij enorm!

De link naar de enquête: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKtzadKUJ1lUgE9rJwT8LwCUYxhhHc6-I_TeAN4E7csEwYgA/viewform?usp=sf_link

Met vriendelijke groeten,

Mélisa Roo en Nadhira Omar Mohamed