Terugblik op studiedag

Afgelopen vrijdag sliepen jullie lekker uit en speelden met je sinterklaascadeaus, wij hebben een studiedag gehad en veel met elkaar beleefd en geleerd.

Terugblik op studiedag

‘s Ochtends hebben we met elkaar teruggekeken op de historie van onze school, de visie, het personeel, het gebouw, de indeling van de groepen, de samenwerking met ouders,... kortom: de feiten en gevoelens van de afgelopen 15 jaar Schatkamer historie. Ook hebben we met elkaar een doorkijk gemaakt naar onze Bedoeling (lees: visie). Waar zijn we trots op, waar doen we het om, wat is ons doel, ...

‘s Middags hebben we een training gevolgd om onze deskundigheid te vergroten ten aanzien van cultuur. We hebben onder andere gesproken over (denk)vragen stellen en verschillende gesprekstechnieken. Een leerzame en inspirerende training.


Verloren en gevonden voorwerpen

Wij hebben de schatkist met gevonden voorwerpen weer geleegd

Verloren en gevonden voorwerpen

Mist uw kind iets? Misschien ligt het op de tafel in de hal. Maandag en dinsdag zal de tafel in de hal blijven staan, daarna gaan de spullen naar een goed doel.


Bericht van de Stichling oudergelden De Schatkamer

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van De Schatkamer, Wij hebben hard gewerkt al heeft u nog niet van ons gehoord.

Bericht van de Stichling oudergelden De Schatkamer

Wij zijn Martijn Schakelaar en Annabel Vendel en zullen vanaf dit schooljaar het penningmeesterschap van de stichting oudergelden van KC De Schatkamer op ons nemen. Martijns zoon Ties zit in groep 2 bij Debbie en Helma en Rem zit net in groep 1, bij Miriam en Ellen. Annabel haar zoons Fynn zit in groep 3 bij Carlijn en Noa in groep 7 bij Robin

Vanaf dit schooljaar zal de inning van de oudergelden via Schoolkassa vanuit ParnasSys gaan plaatsvinden. Dit is ook de reden dat de inning van de oudergelden later wordt opgestart dan dat jullie gewend zijn. De inrichting van Schoolkassa heeft wat tijd gekost maar biedt veel voordelen, voornamelijk de manier van betalen en het overzicht hierin.

Komende week zult u via Parro en/of via e-mail een link ontvangen voor de betaling van de ouderbijdrage. Zoals de meesten al weten bestaat deze bijdrage uit een verplicht deel en een vrijwillige deel. Meer details volgen komende week.

Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken op school of mailen naar: admin@oudersvandeschatkamer.nl

Vriendelijke groeten, Martijn en Annabel


Deco-avond 10 december

Sinterklaas is vertrokken, de spullen zijn opgeruimd, dus laat de kerst maar komen.

Deco-avond 10 december

Dinsdag om 19.00 uur wordt de hal in kerstsferen gebracht. Komt u helpen? We hebben veel helpende handen nodig.


Midwinterdiner

Beste ouders/verzorgers, In je mooiste kleren 's avonds in het donker naar school. Zelf je eten kiezen van een goedgevuld buffet.

Midwinterdiner

Eten bij kaarslicht. Dit klinkt als het Midwinterdiner. Het diner dat één van de jaarlijkse hoogtepunten is voor alle kinderen, leerkrachten en ouders van De Schatkamer. Op donderdag 19 december vieren we ons jaarlijkse midwinterdiner van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Per parallelgroep (bijv. beide groepen 4) zal er gezamenlijk genoten worden van een uniek kerstmenu. Het is ook dit jaar de
bedoeling dat het menu gezamenlijk tot stand komt. Ieder kind neemt ’s avonds een gerecht mee voor maximaal 6 personen. Tips en inschrijflijsten kunt u vanaf
volgende week vinden bij uw kind in de groep. Natuurlijk mag u ook zelf een gerecht bedenken. Via Parro krijgt u bericht welke groepen samen zullen
dineren.

U kunt vanaf 17.20 uur tot 17.30 uur het gerecht samen met uw kind/kinderen brengen naar de desbetreffende groep.

De ouders die hun kinderen naar de groep hebben gebracht, kunnen in het oudercafé genieten van een lekker kopje eigen gemaakte soep en
brood voor 3 euro per persoon. Aansluitend kunt u uw kind vanaf 18.30 uur weer ophalen uit de groep.

Om het buffet in goede banen te leiden, hebben wij per parallelgroep ouders nodig. Het is de bedoeling dat deze ouders ’s avonds de gerechten in ontvangst nemen en deze plaatsen op de buffettafel, helpen bij het drinken inschenken en eventueel bij de jongste kinderen helpen met het eten opscheppen. Na afloop van het buffet helpen wij elkaar met het opruimen van de groep(en), zodat de kinderen de volgende dag weer in een schoon lokaal komen.

Om de tafels feestelijk te kunnen dekken, vragen wij de kinderen om een tas met een bord, beker en bestek (voorzien van naam)
mee te nemen naar school op donderdagochtend.

Wilt u helpen bij het buffet? Via de parro kunt u zich aanmelden vanaf vrijdag 6 december.

Met vriendelijke groet,

Namens Activiteitencommissie

Selma en Vanessa