Schaken

Woensdag 6 maart hebben 4 teams meegedaan aan het schoolschaaktoernooi.

Schaken

Wij kijken terug op een gezellige sportieve middag. We zijn niet in de prijzen gevallen, maar de ervaring was weer goud waard.

Wij zijn trotst op onze schakers. Dank aan de begeleidende ouders.


Avondvierdaagse Kindcentrum De Schatkamer

Inschrijving Avondvierdaagse Kindcentrum de Schatkamer 20 mei t/m 24 mei 2019.

Avondvierdaagse Kindcentrum De Schatkamer

Ook dit jaar organiseren wij de Avondvierdaagse voor de leerlingen van Kindcentrum de Schatkamer. De avondvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van 20 mei t/m 24 mei 2019. Inschrijven is mogelijk vanaf 8 maart t/m vrijdag 19 april 2019. De kosten voor de avondtocht (1 dag) zijn Euro 5,50 en voor de avondvierdaagse (4 dagen) is Euro 6,50.

De inschrijving gaat ook dit jaar via onze website. Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de avondvierdaagse. De betaling wordt gedaan via ideal.

https://www.oudersvandeschatkamer.nl/avondvierdaagse/

Dit jaar zullen we weer groepjes samenstellen. Elk groepje bestaat uit 4 kinderen (onderbouw) of 6 kinderen (middenbouw/bovenbouw) met daarbij 1 meeloopouder. Deze meeloopouder heeft die avond de verantwoordelijkheid over dit groepje kinderen. U kunt dit jaar ook zelf een groepje samenstellen. U kunt evt. met de ouders/verzorgers van het groepje afspreken wie wanneer meeloopt, als er maar 1 meeloopouder per groep, per avond meeloopt (dit voor de overzichtelijkheid tijdens de avondvierdaagse). Als meeloopouder krijgt u een geel/oranje hesje van school zodat u herkenbaar bent als meeloopouder.

Ook dit jaar kunnen wij de avondvierdaagse niet lopen zonder uw hulp. Daarom zijn we ook op zoek naar hulpouders. Wat de taken van de hulpouder zijn, kunt u hieronder lezen.

Indien er vragen c.q. opmerkingen zijn, kunt u altijd mailen naar:

a4d.obsdeschatkamer.nl@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Selma, Agnetha, Vanessa en Susanne

Omschrijving van de Hulpoudertaken:

Bij de kraam staan van De Schatkamer:

Zoals elk jaar zullen we weer onze eigen Schatkamerkraam neerzetten waar limonade, koffie/thee geschonken zal worden met iets lekkers erbij. Elke avond (ma/di/do) is er 1 hulpouder nodig die de koffie/thee/limonade, tafel etc. bij school ophaalt. De andere hulpouder(s) kunnen rechtstreeks naar de plek van de kraam rijden.

* Let op: De kraam van De Schatkamer zal alleen georganiseerd worden als er voldoende ouders/vrijwilligers mee helpen dit te realiseren.

Koffie en limonade klaarmaken op school:

Uiteraard moeten de kannen met koffie/thee en limonade ook worden gemaakt en klaargezet worden. We zoeken ouders die een of meerdere dagen (ma/di/do) van ongeveer 17.00 uur tot 17.30 uur aanwezig kunnen zijn op school, om dit te verzorgen.

Schminken bij de startplaats:

Om het geheel een feestelijk tintje te geven kunnen kinderen het logo van De Schatkamer op hun gezicht laten schminken met de “schatkamer” stempel. Tijd: 17.45 tot 18.00 uur bij de verzamelplaats van de dag.

_____________________________________________________________

Opmerkingen:

Mocht er voor of tijdens de vierdaagse nieuwe info of wijzigingen zijn dan gebruiken wij de ingevulde contactgegevens om u te informeren.

_____________________________________________________________


De Grote Peuterdag

Vrijdag 5 april houden alle basisscholen van Openbaar Onderwijs Zwolle de Grote Peuterdag. Dus ook op De Schatkamer staan de deuren wagenwijd open.

De Grote Peuterdag

Voor alle peuters en hun ouders die de best passende school willen voor hun kind, zijn van harte welkom om tussen 9.00 uur en 11.30 uur De Schatkamer en kinderopvang Doomijn te bezoeken. Leerlingen uit de midden- en bovenbouw zullen diverse activiteiten binnen en buiten aanbieden waar de peuters aan mee kunnen doen. Natuurlijk mogen de peuters ook in de kleutergroepen meespelen. De beste ervaringsdeskundigen zijn natuurlijk de leerlingen zelf, een rondleiding door bovenbouwleerlingen behoort daarom ook tot de mogelijkheden.

Bent u zelf niet meer op zoek naar een school voor uw kind, maar uw buren, familie, vrienden wel, dan mag u ze van harte uitnodigen namens ons. Hebt u al voor onze school gekozen en uw peuter ingeschreven, ook dan zijn u en uw kind van harte welkom.

We hopen heel erg veel peuters op bezoek te krijgen!