Sinterklaas

Woensdag 5 december is het zover, dan brengt Sinterklaas een bezoek aan de Schatkamer. Daar verheugen wij ons op!

Sinterklaas

U brengt uw kind deze dag eerst naar de eigen stamgroep, net als anders. Uw kind mag deze dag ook gewoon zijn pauzehapje en wat te drinken meenemen. Iets na half 9 lopen de coaches met hun groep naar buiten. Op het grasveldje (met het speeltuintje) naast de school, zullen wij Sinterklaas ontvangen. Wilt u dit ook graag meemaken, dan kunt u aan de zijkanten van het grasveld gaan staan. Wilt u alstublieft niet op de parkeerplaatsen aan de Wildwalstraat kant gaan staan? Deze parkeerplekken willen wij vrijhouden, zodat alle kinderen de aankomst van Sint goed kunnen volgen.

Alvast bedankt!

Wij hebben er zin in!


Terugkoppeling plan van aanpak

Tijdens de ouderavond van donderdag, 27 september heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van het onderwijs op De Schatkamer en het feit dat de school de komende tijd gerichter aandacht zal hebben voor de basisvakken taal en rekenen. Ik vertelde u toen dat dit ingegeven was door het feit dat de eindresultaten van de groepen 8 in 2017 en 2018 van onvoldoende niveau waren geweest.

Ik gaf toen ook aan dat we gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaak is geweest en hoe we vervolgens de juiste acties kunnen ondernemen om dit weer goed op orde te krijgen. Inmiddels wordt daar in de bovenbouw, en vooral ook in de groepen 8 al hard aan gewerkt. De taal- en rekenstof wordt gedurende twee dagen per week in kleine stappen aan de leerlingen aangeboden, waarbij ze in kleine groepjes bij elkaar les krijgen. Daarnaast zijn bewuste keuzes gemaakt in het aanbod in de groep.

De afgelopen periode hebben we intern en met input van deskundigen op taal, rekenen, didactiek en pedagogiek, van buiten de school een analyse van het onderwijs op De Schatkamer van groep 1 tot en met groep 8 gemaakt. Dit is gedeeld met de MR van de school. Naar aanleiding daarvan stellen we een plan van aanpak op. Dit plan is ook klaar in concept en moet nog gedeeld worden met het team. Dit doen we tijdens een teamvergadering in december. Daarna wordt ook dit plan besproken met de MR. De verwachting in september was, dat we u daarover in november konden informeren, helaas is dat niet gelukt. Dat zal nu na de kerstvakantie worden. Met de ‘denktankleden’ bespreken we hoe we aan deze informatieavond vorm en inhoud kunnen geven. Hierover wordt u uiteraard tijdig op de hoogte gehouden.

Ik hoop dat ik u hiermee voor dit moment, voldoende heb geïnformeerd.

Mede namens, Jennifer de Wit,

Linda Morssinkhof

Schoolleider


Even voorstellen: Ingrid Platenkamp

Met veel plezier willen we u laten weten dat Ingrid Platenkamp-Wolken per 1 februari het team van de Schatkamer komt versterken!

Mogelijk kent u Ingrid al als ouder. Haar zonen Beau (groep 6 Mercurius) en Benjamin (groep 5 Mars) zitten bij ons op De Schatkamer. Ingrid zal de leerkracht worden van groep 5 Venus en vervangt hiermee de taken van Marij en Sylvia.

Ingrid heeft erg veel zin om te starten op De Schatkamer. Ingrid heeft ruime onderwijservaring in het speciaal basisonderwijs. Ooit heeft zij als ouder gekozen voor het Natuurlijk Leren concept. In haar rol als leerkracht wil zij zich dan ook graag inzetten om vanuit deze visie onderwijs te verzorgen. Wij heten Ingrid van harte welkom en wensen haar een hele fijne tijd toe op De Schatkamer!


Jeugdsportmonitor 2018

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Zwolle de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.

Jeugdsportmonitor 2018

Wat vragen we van u?

De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.

Hoe doet u mee?

Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 23 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Schatkamer

Alvast bedankt voor uw deelname!

PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).


Ophalen van kinderen

Wij willen u even aan het volgende helpen herinneren...

Ophalen van kinderen

Vanwege de rust en de veiligheid voor uw kinderen, om het overzicht in de hal niet te verliezen én Doomijn (BSO) de gelegenheid te bieden de kinderen rustig op te vangen, willen we u vragen om de kinderen buiten op te wachten. De leerkracht zal met de kinderen mee naar buiten lopen.

Alvast bedankt!


Veiligheid rondom de school

Wij willen opnieuw graag aandacht voor het parkeren rondom de school.

Veiligheid rondom de school

Wij vinden het heel erg belangrijk voor de veiligheid van uw kind, maar ook die van alle andere kinderen en verkeersdeelnemers dat u parkeert op de parkeerplaatsen aan de Bergentheimstraat. Van mensen uit de buurt en onze eigen ouders krijgen wij regelmatig reacties over het feit dat het ‘s ochtend erg chaotisch en soms gevaarlijk is. Er wordt bijvoorbeeld met zeer grote regelmaat op de stoep geparkeerd en dat is onveilig voor de kinderen die met de fiets of lopend naar school gaan. Wij willen graag dat het naar school gaan voor iedereen veilig is, maar wij kunnen dit niet bereiken zonder uw medewerking!

Via de parkeerplaatsen aan de Bergentheimstraat is ook de ingang van de school heel gemakkelijk te bereiken (de deuren aan de kant van het schoolplein).

De voordeur aan de Wildwalstraat is geen in-en uitgang. Wilt u hier alstublieft geen gebruik meer van maken.