Terugkoppeling ouderinformatiemiddag

Afgelopen maandag hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor ouders. Als school zijn wij bezig met een brede analyse om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen en hier verbeterpunten uit te halen. Naast alle informatie die we al hebben verzameld, wilden we ook graag feedback ontvangen van u als ouders. Deze feedback wordt verwerkt in onze analyse en vervolgens ons plan van aanpak.

Waar wij met onze analyse onder andere naar kijken en onderzoeken:

 • Harde gegevens: uitslagen toetsen van groep 2 t/m groep 8. Welk beeld geeft dat? Hoe is het niveau van de kinderen en past dat bij onze verwachtingen? Maar we kijken ook naar de gegevens rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en doublures.
 • Onderzoek onder collega’s: is er sprake van werkdruk? Waar zit dat dan in? Hoe is de afstemming onderling binnen de bouwen en buiten de bouwen? Waar lopen zij tegenaan? Hoe is de werksfeer? Gaan de leerkrachten met plezier naar hun werk?
 • Gesprek met onze orthopedagoog: hoe is onze zorgstructuur geregeld? Is dit helemaal op orde? Welke stappen moeten we nog nemen?
 • Didactische kwaliteit van leerkrachten: hoe wordt de instructie gegeven? Hoe is het klassenmanagement? Is het aanbod goed? Is de kennis van de leerlijnen goed?
 • Pedagogisch klimaat: zowel in de groepen, in de school als buiten.

Afgelopen maandag mochten wij ook van u als ouders feedback ontvangen. Er is deze middag veel gezegd, te veel om alle genoemde punten op te nemen in deze Schatbewaarder. Om een beeld te geven van de inhoud van deze middag zullen we hieronder een aantal punten weergeven:

 • Naast de portfoliogesprekken zijn er geen gesprekken over de vorderingen van een kind. De wens van een aantal ouders is om meer gesprekken te hebben, of om de gesprekken anders te voeren. De Schatkamer moet tijdig en helder informeren hoe een kind ervoor staat, hierbij hoort ook het benoemen van de scores. Drie gesprekken in het jaar is weinig.
 • Niet elke ouder heeft zicht wat de Cito scores betekenen. Duidelijke informatie hierover is gewenst.
 • Hoe verhouden deze interventies op rekenen en taal zich ten opzichte van het Natuurlijk Leren waar De Schatkamer voor staat? Natuurlijk Leren en kwalitatief goed onderwijs zijn geen tegenstellingen van elkaar.
 • Wat is het huiswerkbeleid op De Schatkamer? Hoe kunnen ouders meehelpen?
 • Hoe kan de school in vervolg meer preventief gaan werken? Moet de school haar visie herijken? Dit dan graag ook delen met de ouders.
 • Er is sprake van diversiteit binnen de groepen, maar ook tussen de groepen. Is het bij iedereen helder welke doelen nagestreefd worden? De doelen zouden in alle groepen hetzelfde moeten zijn.

Overigens willen we nogmaals nadrukkelijk vermelden dat deze feedback verwerkt wordt in onze brede analyse. Het zegt nog niets over onze plan van aanpak.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft Linda gevraagd welke ouders willen participeren in een denktank. Samen met deze groep ouders blijven we in gesprek en zij denken met ons mee over de wijze van communiceren richting u als ouder. Ondertussen hebben zich al een aantal ouders spontaan aangemeld voor de denktank. De groep is nu groot genoeg, dus aanmelden is niet meer nodig. Dank aan de ouders die zich zo snel hebben aangemeld!

De ouders die zijn geweest willen we bedanken voor hun aanwezigheid en hun feedback. Zodra er meer informatie is over dit onderwerp, zullen we dit met u delen.


Ouderbijdrage 2018-2019

Elk jaar wordt aan de ouders van De Schatkamer gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor het organiseren van activiteiten op school en de tussenschoolse opvang.

Deze ouderbijdrage bestaat uit drie delen:

 • De tussenschoolse opvang is verplicht (€45,00)
 • De activiteitenbijdrage voor schoolactiviteiten door de AC is vrijwillig (€40,00)
 • De begeleiding van de workshops door pedagogisch medewerkers is vrijwillig (€30,00)

Afgelopen week heeft u mij wellicht al gezien in de hal van de school. Veel ouders hebben deze week een machtiging afgegeven of met de pin het bedrag overgemaakt. Ouders die dit nog niet gedaan hebben, kunnen zo spoedig mogelijk de ouderbijdrage overmaken.

Voor meer informatie over het betalen van de ouderbijdrage kunt u terecht op www.oudersvandeschatkamer.nl. Betalen kan met iDeal in 1 keer of via een incasso in 5 keer.

Heeft u vragen of wilt u graag even overleggen? Dat kan via Whatsapp op: 0615060447 of via de e-mail op: elise@oudersvandeschatkamer.nl

Met vriendelijke groet,

Elise Veltman - van Reekum

Namens de Stichting beheer oudergelden OBS de Schatkamer


Vertrek Marij Feddema

Afgelopen maandag verraste Marij ons met het nieuws dat zij stopt als leerkracht op De Schatkamer. Marij is al lang actief in de politiek en is recent gevraagd om fulltime te komen werken in het scholingsteam bij haar politieke partij. Deze nieuwe baan combineert twee passies van Marij: de politiek en het onderwijs. Een fantastische uitdaging die Marij dan ook met beide handen aangrijpt.

Vertrek Marij Feddema

Concreet houdt dit in dat Marij per 1 januari 2019 het onderwijs en dus De Schatkamer verlaat. Wij vinden dit ongelofelijk jammer, maar we kunnen ons ook voorstellen dat dit een mooie kans is voor Marij om haar loopbaan te vervolgen. Marij werkt al sinds de oprichting van De Schatkamer bij ons en heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet voor haar leerlingen. We gaan haar energie, positiviteit, creativiteit en warmte erg missen. Om Marij te bedanken voor alles wat ze voor de school betekent heeft organiseren we op vrijdag 14 december a.s. een afscheidsreceptie. U bent als ouder, samen met uw kind van harte uitgenodigd om Marij een hand te geven en afscheid te nemen. De receptie begint om 14.15 uur en zal uiterlijk een uur duren. We hopen u dan te ontmoeten.

Komende week zullen wij een vacature uitzetten om een leerkracht te vinden die de taken van Marij over kan nemen.


Tafeltennistoernooi

Woensdag 17 oktober was het zo ver; het allereerste tafeltennistoernooi van de Schatkamer. Er waren bijna 100 Zwolse basisschoolkinderen (groep 7 en 8) aan het tafeltennissen op deze sportieve woensdagmiddag in de hal van Tafeltennis Zwolle, zo ook vier kinderen van de Schatkamer.

Tafeltennistoernooi

Alle scholen hebben van tevoren teams van vier kinderen kunnen opgeven. De Schatkamer had één team, bestaande uit Kelvin, Lars, Lucas en Mylou. Samen met teams van De Campherbeek (1), De Morgenster, De IJsselhof (3) waren ze ingedeeld in poule A. Elke wedstrijd bestond uit vier kleinere wedstrijden tussen de vier spelers van elk team. Speler 1 van de ene school speelde tegen speler 1 van de andere school, speler 2 tegen speler 2 enz. Een wedstrijd die één speler van het team speelde, bestond uit twee zogenaamde games die tot de 11 punten gingen.

Tijdens de poulefase zag ik geconcentreerdheid, fanatisme, enthousiasme en plezier bij alle vier de kinderen. Het was prachtig om te zien. Sommige games waren ontzettend spannend, waarbij er echt goed (technisch) spel van beide spelers van de scholen was te zien. Weer andere games en wedstrijden werden makkelijk gewonnen en sommige werden verloren. Sportief bleven Kelvin, Lars, Mylou en Lucas ten aller tijden. Een groot compliment naar hen toe, want het is niet altijd even makkelijk om sportief te blijven. Zeker niet als je misschien aan het verliezen bent.

Na de drie poule wedstrijden werden alle punten bij elkaar opgeteld door de wedstrijdleiding. Op basis van het aantal punten werden alle teams opnieuw ingedeeld in drie grotere poules; de gouden poule, de zilveren poule en de bronzen poule. Het team van de Schatkamer kwam in de zilveren poule terecht, waarbij er gestreden werd om plek 9 t/m 16. De kinderen speelden tegen een team van de Springplank, IJsselhof (1) en De Morgenster. De eerste twee
wedstrijden werden gewonnen waardoor de kinderen in de finale van de Zilveren Poule terecht kwamen. Deze werd gespeeld tegen De Morgenster, tegen wie ze al een keer gespeeld hadden in de allereerste poule fase. Het was een zeer spannende wedstrijd die in 2-2 eindigde. Het betekende dat er naar het zogenaamde game gemiddelde gekeken werd, waaruit bleek dat de Schatkamer uiteindelijke de meeste punten bij elkaar had geslagen die wedstrijd. De kinderen hoorde het goede nieuws pas tijdens de prijsuitreiking wat een groot gevoel van opluchting en trots opleverde. Voor hun 8ste plek hebben ze een medaille gekregen. Winnaars van de Zilveren Poule!!!

Ik en Ronald (stagiaire van de Calo) hebben genoten van het enthousiasme en plezier van de kinderen. Het is mooi dat deze dag met een medaille afgesloten kon worden, dat hadden ze ook echt verdiend. Ik hoop dat we bij alle schoolsporttoernooien van SportService Zwolle aanwezig kunnen zijn met kinderen van de Schatkamer en daar hetzelfde enthousiasme en sportiviteit kunnen laten zien. De toernooien kunnen een hele mooi (sport)ervaring voor kinderen zijn en daarnaast een prachtige kennismaking met de verschillende (nieuwe) sporten, verenigingen en andere kinderen van heel veel verschillende scholen in Zwolle.

Op naar het volgende schoolsporttoernooi!

Met sportieve groet,

Annemie Scherpenzeel

Buurtsportcoach KC De Schatkamer