Avond4daagse

Het zit er weer op……..4 avonden wandelen. We kunnen terugkijken op een goed verlopen evenement dat volledig door ouders is georganiseerd.

Avond4daagse

Wij waarderen het zeer dat deze ouders dit op zich hebben genomen om zo de Schatkamerkinderen de gelegenheid te bieden mee te kunnen lopen in de avond4daagse. Maar liefst 212 kinderen hebben meegedaan. Behalve de organiserende ouders, hebben veel andere ouders bijgedragen aan het succesvol laten verlopen van deze avond4daagse door groepjes kinderen te begeleiden en/of het verzorgen van de catering.

Het team van De Schatkamer is trots op al die dappere lopers en spreekt heel veel dank uit aan de ouders die geholpen hebben en in het bijzonder aan Selma, Agnetha, Petra en Vanessa.


Jennifer weer terug

Wij zijn verheugd dat Jennifer maandag 18 juni haar werk als schoolleider na ruim een half jaar verlof weer gaat hervatten.

Jennifer weer terug

Zij zal op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig zijn op school.


Vooraankondiging Modderdag

Ook dit jaar zijn wij voornemens weer een modderdag te organiseren op vrijdag 29 juni. Het modderfeest zal voor de groepen 1 t/m 4 gehouden worden.

Vooraankondiging Modderdag

Het is een geweldige happening voor de kinderen, de juffen en meester. Want wat is het heerlijk om met modder te kliederen, moddertaarten te bakken, zandkastelen te bouwen, met laarzen in de modder stampen en modderschilderijen maken. Natuurlijk moet het weer wel een beetje meewerken, dus een klein voorbehoud moeten we maken.

Meer informatie over de modderdag volgt.