Een geslaagde dag!

Vandaag hebben we het Schatkamerfeest gevierd en de sponsorloop voor Unicef gehouden.

Een geslaagde dag!

​Ondanks de regen hebben alle kinderen zich enorm goed ingezet om zoveel mogelijk rondjes te rennen voor het goede doel. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de uiteindelijk opbrengst voor Unicef. De loop was een van de activiteiten uit de velen die op school plaatsvonden. In alle groepen is er vandaag feest gevierd, gewoon omdat we trots op onze kinderen en elkaar zijn!

Wij zijn enorm blij dat er zoveel ouders geholpen hebben bij de activiteiten en voor alle aanmoedigingen! Dank u wel! Daarbij willen wij graag Vanessa in het bijzonder noemen. Ze heeft namens de activiteitencommissie veel werk verzet. Dank ook aan de studenten die de sponsorloop mede hebben georganiseerd.


Ouderavond Lentekriebels

Volgende week hangen de Lentekriebels weer in de lucht op De Schatkamer.

Ouderavond Lentekriebels

De hele week is er in de groepen aandacht voor het thema relaties en seksualiteit. We nodigen u graag uit voor de ouderavond op donderdag 22 maart om 19.00 uur. Deze avond kunt u vragen stellen over de wijze waarop wij het thema bespreken op school. Daarnaast bespreken we aan de hand van een vlaggensysteem over zaken waar u als ouder en wij als school tegen aan kunnen lopen in de seksuele ontwikkeling van kinderen. Welk gedrag is “normaal”? Wanneer moet ik me zorgen maken en wat is een passende manier van reageren? U bent van harte welkom! Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar.


Lekker Lezen

Lezen kan overal

Lekker Lezen

Na een bezoek aan de bibliotheek verkent groep 7/8 de beste leesplekjes op het plein.


Parkeeroverlast

We krijgen nog steeds berichten dat de omwonenden (niet alleen in de omgeving van de Wildwalstraat, maar ook aan de Belvédèrelaan) veel last houden van parkeeroverlast. Daarom zijn we onlangs in gesprek gegaan met omwonenden, de wijkbeheerder en de wijkagent.

Parkeeroverlast

We hebben gezocht naar gezamenlijke oplossingen voor deze parkeerproblematiek. Het blijft jammer dat na herhaalde oproepen in de Schatbewaarder er nog steeds veel overlast ervaren wordt door de omwonenden terwijl er voldoende parkeergelegenheden zijn op de parkeerplaats aan de Bergentheimstraat. Vanaf deze parkeerplaats kunt u ook het makkelijkst en het snelst op school komen. De parkeerplaats aan de Belvédèrelaan is eigenlijk alleen bestemd voor de omwonenden. Het gebeurt nu regelmatig dat de auto’s van deze bewoners door andere auto’s worden vastgezet. Een gesprek hierover tussen bewoner en parkeerder blijkt soms niet te lukken.

We hopen echt dat iedereen mee wil werken aan een veilige omgeving rondom de school voor al onze kinderen en andere verkeersdeelnemers. Een correct parkeergedrag en/of hierover een fatsoenlijk gesprek aangaan met mede verkeerdeelnemers is hierbij een
voorwaarde. Wij moeten met z’n allen hierbij het goede voorbeeld geven. De wijkagent heeft aangekondigd dit in de komende periode nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig verbaliserend op te treden.

We vertrouwen op uw medewerking!


Oudergelden

We zijn halverwege het schooljaar en er zijn al veel leuke activiteiten geweest.

Oudergelden

Het natuurfeest aan het begin van het schooljaar, Sinterklaas en het midwinterdiner maar ook een succesvol schaaktoernooi en een aantal deco avonden met prachtige resultaten. Al deze activiteiten komen tot stand door de inzet van actieve ouders maar ook met behulp van de ouderbijdrage. Helaas is er voor een groot aantal kinderen de ouderbijdrage nog niet binnen gekomen, mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt. Met dit bericht willen we u daaraan helpen herinneren.

De ouderbijdrage bestaat uit een verplichte bijdrage (TSO: € 45,00) en een vrijwillige bijdrage (activiteiten: € 70,00). Met de vrijwillige bijdrage worden er diverse activiteiten en workshops voor uw kinderen georganiseerd. Betalen voor de ouderbijdrage kan op verschillende manieren door op www.oudersvandeschatkamer.nl:

·de bijdrage zelf met iDeal over te maken,

·een machtiging voor 5 keer innen via iDeal te ondertekenen

Ouders/verzorgers die moeten rondkomen van een minimuminkomen kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Meedoen. Zij vergoeden de vrijwillige bijdrage zodat deze kinderen ook mee kunnen doen aan de leuke activiteiten. Hiervoor is een bewijsstuk van de bijdrage
nodig. Op de site van de ouderbijdrage kunt u daarvoor een formulier invullen. Bij onvoldoende inkomsten kan dit gevolgen hebben voor de invulling van diverse activiteiten in het volgend schooljaar. We willen niemand uitsluiten, maar zouden wel de activiteiten aan moeten passen aan het budget. Dat zouden wij jammer vinden, want we vinden de verschillende activiteiten echt een aanvulling op ons onderwijs! We zouden het erg op prijs stellen om deze bijdrage zo spoedig mogelijk te ontvangen!


Schoolvoetbal

Woensdag hebben 7 teams uit de groepen 5/6 en 7/8 van De Schatkamer meegedaan aan de voorrondes van het schoolvoetbaltoernooi 2018.

Schoolvoetbal

Een toernooi dat elk jaar wordt georganiseerd door SportServiceZwolle. Volop zon en gezelligheid en de Fair play prijs voor team 1 van groep 7/8. Het meisjesteam 1 van 7/8 en het meisjesteam van 5/6 hebben de halve finale gehaald. Na spannende partijen zijn ze beiden uiteindelijk 4de geworden in de poule. We mogen trots zijn op onze sportieve teams! Dat zijn we dan ook. Dank aan alle coaches en de belangstellende ouders en collega’s.


Pannenkoeken

In Tinkeltuin was het donderdag Pannenkoeken-opa en oma-feest. Kinderen en ouders hebben stapels pannenkoeken gebakken voor al die lieve opa’s en oma’s die voor deze gelegenheid op school kwamen.

Pannenkoeken

De kinderen hadden de tafels mooi gedekt met eigengemaakt prachtige placemats. Bovendien hadden ze liedjes uit de jeugdjaren van de opa’s en oma’s geleerd zoals Elsje Fiederelsje, zet je klompjes bij het vuur! Een feest van herkenning voor de opa’s en oma’s. Voor de bakkers was het een leerzame ervaring; beslag maken, de juiste hoeveelheid in de pan en dan de pannenkoek keren, het meest spannende moment!


Thijs over zijn workshop

Thijs uit groep 4 heeft gekozen voor de workshop piratenstunts.

Thijs over zijn workshop

Samen met kinderen uit de groepen 1 t/m 4 werd hij omgetoverd tot een piraat. In het speellokaal stonden twee ‘schepen’ klaar om de kneepjes van het piratenvak te leren. Thijs vertelde dat hij de stunts niet moeilijk vond, zijn favoriete stunt van dat moment was het springen van het schip en dan na het landen meteen doorrollen. Wat wel een beetje moeilijk was, was het leren zwaardvechten. “Je moet dan allemaal moeilijke bewegingen maken en dat lukte niet helemaal”. Thijs vertelde dat piraten vechten en schatten zoeken. De schatten moeten natuurlijk door de eigenaren bewaakt worden. Dat werd nagespeeld in de vorm van diverse tikspelen. Thijs heeft zin in volgende week. Wat hij dan nog gaat leren aan stunts wist hij nog niet.

Fedde (4 jaar) was ook piraat en toen alle taken van de verschillende piraten op het schip besproken werden, wist hij te vertellen dat er ook een ‘kanonkogelschieterbaas’ op het schip moet zijn. Dat heeft Fedde heel goed bedacht!


Grote Peuterdag

Vrijdag 6 april houden alle basisscholen van OOZ de grote Peuterdag. Dus ook op De Schatkamer staan de deuren wagenwijd open.

Grote Peuterdag

Voor alle peuters en hun ouders die de best passende school willen voor hun kind, zijn van harte welkom om tussen 9.00 uur en 11.30 uur De Schatkamer en kinderopvang Doomijn te bezoeken. Leerlingen uit de bovenbouw zullen diverse activiteiten binnen en buiten aanbieden waar de peuters aan mee kunnen doen. Natuurlijk mogen de peuters ook in de kleutergroepen meespelen. Ouders kunnen aansluiten bij een voorlichtingsronde door de directie. De beste ervaringsdeskundigen zijn natuurlijk de leerlingen zelf, een rondleiding door bovenbouwleerlingen behoort daarom ook tot de mogelijkheden.

Bent u zelf niet meer op zoek naar een school voor uw kind, maar uw buren, familie, vrienden wel, dan mag u ze van harte uitnodigen namens ons. Hebt u al voor onze school gekozen en uw peuter ingeschreven, ook dan zijn u en uw kind van harte welkom.

We hopen heel erg veel peuters op bezoek te krijgen!


Avondvierdaagse Kindcentrum De Schatkamer 4 t/m 8 juni 2018

Ook dit jaar organiseren wij de Avondvierdaagse voor de leerlingen van Kindcentrum De Schatkamer.

Avondvierdaagse Kindcentrum De Schatkamer 4  t/m 8 juni 2018

De avondvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van 4 juni t/m 8 juni 2018. Dit jaar zullen we weer groepjes samenstellen. Elk groepje bestaat uit 4 kinderen (onderbouw) of 6 kinderen (middenbouw/bovenbouw) met daarbij 1 meeloopouder. Deze meeloopouder heeft die avond de verantwoordelijkheid over dit groepje kinderen. U kunt dit jaar ook zelf een groepje samenstellen. U kunt eventueel met de ouders/verzorgers van het groepje afspreken wie wanneer meeloopt. Als er maar 1 meeloopouder per groep, per avond meeloopt (dit voor de overzichtelijkheid tijdens de avondvierdaagse). Als meeloopouder krijgt u een hesje aan van school zodat u herkenbaar bent als meeloopouder.

De inschrijving gaat ook dit jaar via onze eigen gemaakte website. Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de avondvierdaagse. De betaling wordt gedaan via ideal:

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/obs-de-schatkamer

Ook dit jaar kunnen wij de avondvierdaagse niet lopen zonder uw hulp. Daarom zijn we ook op zoek naar hulpouders. Wat hulpouder precies inhoud kunt u hieronder lezen.

Inschrijven is mogelijk vanaf vandaag t/m vrijdag 27 april 2018. De kosten voor de avondtocht (1 dag) is Euro 5,50 en voor de avondvierdaagse (4 dagen) is Euro 6,50.

Indien er vragen of opmerkingen zijn kunt u altijd mailen naar: a4d.obsdeschatkamer.nl@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Selma, Agnetha, Petra en Vanessa

Omschrijving van de Hulpouder taken:

Bij de kraam staan van De Schatkamer: Zoals elk jaar zullen we weer onze eigen Schatkamerkraam* neerzetten waar limonade, koffie/thee geschonken zal worden en iets lekkers uitgedeeld. Elke avond (ma./dins./woens.) is er 1 hulpouder nodig die de koffie/thee/limonade, tafel etc. bij school ophaalt. De andere hulpouder(s) kunnen rechtstreeks naar de plek van de kraam rijden.

* Let op: De kraam van De Schatkamer zal alleen georganiseerd worden als er voldoende ouders/vrijwilligers mee helpen dit te realiseren.

Koffie en limonade klaarmaken op school: Uiteraard moeten de kannen met koffie/thee en limonade ook worden gemaakt en klaargezet worden. We zoeken ouders die één of meerdere dagen (ma./di./woens.) van ongeveer 17.00 uur tot 17.30 uur aanwezig kunnen zijn op school om dit te verzorgen.

Schminken bij de startplaats: Om het geheel een feestelijk tintje te geven kunnen kinderen het logo van de Schatkamer op hun gezicht laten schminken. Tijd: 17.45 tot 18.00 uur bij de verzamelplaats van de dag.

Opmerkingen:

-Op donderdagavond is de startlocatie Zwolle Zuid. Deze avond is de activiteitencommissie en begeleiding niet aanwezig maar kan er uiteraard wel meegelopen worden. Bijvoorbeeld als inhaalavond.

- Mocht er voor of tijdens de vierdaagse nieuwe info of wijzigingen zijn dan gebruiken wij de ingevulde contactgegevens om u te informeren.