Sponsorloop voor Unicef en het Schatkamerfeest

De sponsorenveloppen zijn deze week meegegeven met de kinderen.

Sponsorloop voor Unicef en het Schatkamerfeest

Wij horen van veel kinderen dat ze al heel erg druk bezig zijn met het zoeken van sponsoren. Wat goed! Sommige kinderen worden per rondje gesponsord en anderen voor een vast bedrag. Volgende week vrijdag gaan we de sponsorloop lopen. We lopen de rondjes rondom het veldje over de stoep (bij het speeltuintje) aan de Wildwalstraat. Komt u aanmoedigen? U kunt dan op het gras bij de hoeken van het veld gaan staan. Na ieder rondje ontvangen de kinderen een stempel. Wel hebben wij nog ouders nodig die ons willen helpen de rondjes af te stempelen. Wilt u helpen? U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan damiancaitlinfabian@me.com

Wij hopen dat er veel rondjes worden gelopen. De enveloppen met het sponsorgeld willen we dan graag voor 23 maart retour. Na de sponsorloop krijgen de kinderen wat te drinken en iets lekkers te eten. In de groep krijgen ze nog een klein bedankje van Unicef.

Op school hebben wij al hele mooie kringgesprekken gehad over hoe goed wij het hebben in Nederland; een goed huis om in te wonen, iemand die voor ons zorgt, ruimte om te spelen, een eigen mening mogen hebben, goed en gezond kunnen eten en dat wij naar school mogen/kunnen. Dit is niet overal zo! Aanstaande woensdag komen er vrijwilligers van Unicef op school. Zij gaan een gastles geven aan de groepen 7/8. Zij zullen dan vervolgens deze informatie doorgeven aan de leerlingen van de andere bouwen.

De loop is onderdeel van het Schatkamerfeest en ook voor dit feest (spellen en activiteiten) in de bouwen hebben we ook nog echt meer ouders nodig die willen helpen in de onderbouw! Gelukkig hebben velen zich al opgegeven, daarvoor al heel veel dank!

We hopen op een gezellige dag, veel gelopen rondjes, zonneschijn en vooral ook heel veel plezier.


Julia uit Tinkeltuin over de vertelsteen.

Een van de workshop die in de onderbouw gegeven is, is het maken van een verstelsteen.

Julia uit Tinkeltuin over de  vertelsteen.

De kinderen kozen een onderwerp waar ze graag over wilden vertellen, over iets dat belangrijk voor ze is. Het onderwerp moest op de steen geverfd worden. Eerst maakten de kinderen proeftekeningen op een klein papiertje. Toen ze er klaar voor waren werd de tekening op de steen geverfd. Wat kon iedereen dat goed en wat zijn de stenen mooi geworden. Na afloop werden de stenen en het verhaal aan elkaar gepresenteerd. Julia vertelde over haar poes Ollie, dat ze heel erg veel van Ollie houdt. Ze vertelde dat ze deze workshop koos omdat ze heel graag wilde schilderen. Het priegelwerk op een steen vond ze wel moeilijk maar het lukte! Als de steen mee naar huis kan, zal de steen een mooi plekje krijgen.


Eindelijk………..LENTE!

In ieder geval op de Schatkamer.

Eindelijk………..LENTE!

De trap is veranderd in een bloemenzee, vlinders en mooie taferelen aan de muren. Het ziet er fantastisch uit! Dank jullie wel ouders, kinderen en leerkrachten voor weer opnieuw een mooie gedecoreerde hal.


Avondvierdaagse Kindcentrum De Schatkamer 4 t/m 8 juni 2018

Ook dit jaar organiseren wij de Avondvierdaagse voor de leerlingen van Kindcentrum De Schatkamer.

Avondvierdaagse Kindcentrum De Schatkamer 4 t/m 8 juni 2018

De avondvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van 4 juni t/m 8 juni 2018. Dit jaar zullen we weer groepjes samenstellen. Elk groepje bestaat uit 4 kinderen (onderbouw) of 6 kinderen (middenbouw/bovenbouw) met daarbij1 meeloopouder. Deze meeloopouder heeft die avond de verantwoordelijkheid over dit groepje kinderen. U kunt dit jaar ook zelf een groepje samenstellen. U kunt eventueel met de ouders/verzorgers van het groepje afspreken wie wanneer meeloopt. Als er maar 1 meeloopouder per groep, per avond meeloopt (dit voor de
overzichtelijkheid tijdens de avondvierdaagse). Als meeloopouder krijgt u een hesje aan van school zodat u herkenbaar bent als meeloopouder.

De inschrijving gaat ook dit jaar via onze eigen gemaakte website. Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de avondvierdaagse. De betaling wordt gedaan via ideal: https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/obs-de-schatkamer

Ook dit jaar kunnen wij de avondvierdaagse niet lopen zonder uw hulp. Daarom zijn we ook op zoek naar hulpouders. Wat de taak van de hulpouder precies inhoudt, kunt u hieronder lezen. Inschrijven is mogelijk vanaf vandaag t/m vrijdag 27 april 2018. De kosten voor de avondtocht (1 dag) is Euro 5,50 en voor de avondvierdaagse (4 dagen) is Euro 6,50.

Indien er vragen of opmerkingen zijn kunt u altijd mailen naar: a4d.obsdeschatkamer.nl@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Selma, Agnetha, Petra en Vanessa

Omschrijving van de Hulpouder taken:

Bij de kraam staan van De Schatkamer: Zoals elk jaar zullen we weer onze eigen Schatkamerkraam* neerzetten waar limonade, koffie/thee geschonken zal worden en iets lekkers uitgedeeld. Elke avond (ma./dins./woens.) is er 1 hulpouder nodig die de koffie/thee/limonade, tafel etc. bij school ophaalt. De andere hulpouder(s) kunnen rechtstreeks naar de plek van de kraam rijden. De kraam van De Schatkamer zal alleen georganiseerd worden als er voldoende ouders/vrijwilligers mee helpen dit te realiseren.

Koffie en limonade klaarmaken op school: Uiteraard moeten de kannen met koffie/thee en limonade ook worden gemaakt en klaargezet worden. We zoeken ouders die één of meerdere dagen (ma./di./woens.) van ongeveer 17.00 uur tot 17.30 uur aanwezig kunnen zijn op school om dit te verzorgen.

Schminken bij de startplaats: Om het geheel een feestelijk tintje te geven kunnen kinderen het logo van de Schatkamer op hun gezicht laten schminken. Tijd: 17.45 tot 18.00 uur bij de verzamelplaats van de dag.

Opmerkingen:

- Op donderdagavond is de startlocatie Zwolle Zuid. Deze avond is de activiteitencommissie en begeleiding niet aanwezig maar kan er uiteraard wel meegelopen worden. Bijvoorbeeld als inhaalavond.

- Mocht er voor of tijdens de vierdaagse nieuwe info of wijzigingen zijn dan gebruiken wij de
ingevulde contactgegevens om u te informeren.


Tussenevaluatie pilot Parro-app

Voor de vakantie is er met een aantal ouders uit de verschillende bouwen gesproken over hun eerste ervaringen met het gebruik van de Parro-app.

Tussenevaluatie pilot Parro-app

Veiligheid i.v.m. de wet op de privacy stond hierin centraal. Op dit moment hoef je als ouders niet uit te loggen, waardoor het niet altijd even veilig voelt. Dit gaan we terugkoppelen aan Parro. Daarnaast gaven de ouders aan dat ze het een heel handige en snelle manier van communiceren vinden. De frequentie van het gebruik door de verschillende leerkrachten is wel wisselend. Een aantal ouders ervaart dat er thuis vaker en beter over school gesproken kan worden door de ontvangen berichtjes en foto’s. De app wordt als een handig medium ervaren om op de hoogte gehouden te worden van hetgeen in de groepen gebeurt. Wel is dit weer een extra middel in de communicatie. Deze ouders pleiten eigenlijk voor één platform in de communicatie, zodat het voor hen duidelijker is waar de informatie gehaald moet worden. Zij denken dan bijvoorbeeld aan één app, waar alles in te vinden is.

Deze bevindingen van ouders nemen we zeker mee in onze evaluatie van deze pilot. Het stukje veiligheid zal als eerste opgepakt worden, aangezien dat de belangrijkste prioriteit heeft i.v.m. de wet op de privacy van de gegevens die in mei van kracht gaat. Dit wordt vervolgd!

Audrey Jansen


Paasontbijt op woensdag 28 maart

Op woensdag 28 maart is het weer zover. Het paasontbijt op school!!

Paasontbijt  op woensdag 28 maart

Van de kinderen wordt verwacht dat ze een mooie versierde paasdoos maken met daarin een heerlijk (gezond) ontbijtje. Iedereen maakt een doos voor iemand anders. En voor wie……? Dat weten de kinderen op 19 maart. In de doos zit in ieder geval wat te drinken en te eten. Denk daarbij ook aan beleg, een eitje of andere lekkere dingen. Hoe de doos er voor de rest uitziet…. we laten ons verrassen!!

Maandag 12 maart krijgen de onderbouwkinderen een briefje mee waarop genoteerd moet worden wat ze lekker vinden (brood, beleg
en drinken) en wat ze eventueel niet mogen eten i.v.m. een allergie. Het briefje moet op donderdag 15 maart bij de coach van uw kind ingeleverd zijn. De midden- en bovenbouw kinderen schrijven hun eetwensen in op school op hun briefje en krijgen het briefje dus niet mee.

Maandag 19 maart krijgen alle kinderen van De Schatkamer het briefje mee met daarop de naam van het kind voor wie ze de doos gaan maken en wat hij of zij lekker vindt.

We hopen woensdag 28 maart weer veel mooie versierde dozen te mogen bewonderen! De dozen worden ’s ochtends door de coach in ontvangst genomen en krijgen een plekje op een van de tafels.

Mocht uw kind die dag afwezig zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de betreffende coach.

Veel lijm, plak, knip en versierplezier de komende tijd!

Het team