Unicef Sponsorloop

Beste ouder(s), verzorger(s). Namens Unicef organiseren wij dit schooljaar een sponsorloop.

Unicef Sponsorloop

Wij willen samen met de kinderen geld ophalen om kinderen in (voormalig) oorlogsgebieden een kans te geven op onderwijs. Alle kinderen doen aan deze actie mee. Wij zullen hier aandacht aan besteden in de groepen, zodat de kinderen een beeld kunnen krijgen van het leven in een ontwikkelingsland en waar zij zo hun best voor zullen gaan doen. Ieder kind heeft recht op onderwijs!

Op vrijdag 16 maart is het zover, dan zullen wij onze eigen Unicef sponsorloop organiseren. Mocht er sprake zijn van slechte weersomstandigheden verplaatsen we de sponsorloop naar 23 maart.

De Unicef Loop is een sponsorloop waarbij de kinderen sponsors zoeken die hen willen steunen voor iedere gelopen ronde. De loop zal rond het grasveldje/speeltuintje bij school worden gehouden. Iedere bouw heeft een eigen tijd waarop zij zullen lopen, zie het rooster onder aan deze brief. De kinderen mogen zoveel rondjes lopen als ze willen. Na elk rondje krijgen de kinderen een stempel bij een controlepost. Het aantal gelopen rondjes komt op de sponsorenvelop te staan.

Uw zoon/dochter krijgt na de vakantie de envelop mee naar huis en mag dan zoveel mogelijk sponsors zoeken in de vrienden-, buren- en familiekring. De kinderen mogen niet huis aan huis sponsoren zoeken omdat daar een vergunning voor nodig is. Uw kind kan gesponsord worden per rondje, maar een totaalbedrag mag ook. Als uw zoon/dochter geen sponsor kan vinden, willen wij deze envelop wel weer graag terug. Met de opbrengst zal Unicef rugzakjes vullen met schoolspullen, zodat de kinderen in (voormalig) oorlogsgebieden weer naar school kunnen. Elke 10 euro is één rugzakje vol en daarmee helpen wij dus weer één kind naar school!

Het looprooster op vrijdag 16 maart:

Groepen 1-2 9.00 uur – 9.30 uur

Groepen 5-6 9.30 uur – 10.00 uur

Groepen 3-4 10.30 uur – 11.00 uur

Groepen 7-8 11.00 uur -11.30 uur

Nog vragen? U kunt deze stellen aan Carlijn Kock of Miriam Sinnema

Wij hopen op mooi weer en heel veel aanmoedigingen!

Met vriendelijke groet,

Carlijn en Miriam

KC de Schatkamer


Ouderhulp gevraagd

Beste ouders van de Schatkamer. Vrijdag 16 maart vieren we weer het Schatkamerfeest.

Ouderhulp gevraagd

Dit is het alternatief voor de meester-en juffendag. Op deze dag worden er in alle units diverse leuke activiteiten georganiseerd en daar is de hulp van ouders erg hard bij nodig, met name in de onderbouw en middenbouw.

Vorig jaar hebben we dit feest voor het eerst gevierd en dit was een groot succes! De kinderen waren hier erg enthousiast over.

Dit jaar wordt het feest uitgebreid met een sponsorloop voor een goed doel. Ook hiervoor zijn we op zoek naar hulpouders. Bent u net zo enthousiast als de kinderen over dit feest en lijkt het u leuk om even een paar uurtjes te helpen deze ochtend in de units of met de sponsorloop? Dan kunt u zich aanmelden op mailadres: damiancaitlinfabian@me.com

Wij hopen op vele enthousiaste ouders, zodat we met elkaar er een leuke ochtend voor de kinderen van kunnen maken.

Vanessa Roelofs (ouder)


Chromebooks

Eindelijk is het dan zo ver. Na de vakantie worden de Chromebooks in de groepen uitgedeeld.

Chromebooks

De groepen 4 t/m 8 gaan na de voorjaarsvakantie starten met het werken met de Chromebooks. Dit zijn kleine kindvriendelijke laptops, die werken met het besturingssysteem Chrome OS van Google. Het mooie hieraan is dat we geen software op de Chromebooks hoeven te zetten, maar dat we voornamelijk in de Cloud kunnen gaan werken. Dat is makkelijk voor de installatie en ook nog eens heel veilig! Het inzetten van digitale lesprogramma’s biedt de mogelijkheid tot meer gepersonaliseerd leren.

We starten met een pilot voor de groepen 4 en 5. In deze pilot zal het programma ‘Gynzy’ ingezet worden voor rekenen en spelling. Het programma sluit aan bij de door ons gebruikte methode voor rekenen ‘Wizwijs’ en de leerlijnen spelling. Het niveau van de oefeningen/lesstof sluit aan bij de resultaten van de oefeningen. Het kind krijgt directe feedback en de leerkracht een analyse van de gemaakte oefenstof. Aan het eind van het schooljaar evalueren we deze pilot. De scholen die al op deze manier met Gynzy werken, zijn hier erg tevreden over en zien dat de resultaten goed zijn.

De overige groepen kunnen uiteraard ook aan het werk op de Chromebooks. Los van het feit dat ze nog niet met Gynzy gaan werken zoals hierboven beschreven, hebben zij wel toegang tot andere oefenvormen voor rekenen en spelling. De Chromebooks zullen ook ingezet worden voor het maken van presentaties, boekbesprekingen, workshops enz. Uiteraard betekent dit niet dat de kinderen vanaf nu alleen nog maar
achter de Chromebooks zitten. Als Schatkamer vinden we het heel erg belangrijk dat er op verschillende manieren geleerd wordt. Leren met een Chromebook is daar één voorbeeld van. Het handelend bezig zijn, het blijven ontdekken, het leren door samenwerken en door te lezen blijft op de Schatkamer heel belangrijk. De komende periode gaan we ontdekken welke digitale wereld er voor
de kinderen en ons open gaan en wat we daarbij wel, maar ook niet bij ons vinden passen. Natuurlijk wordt u hierover blijvend geïnformeerd door ons!

Uiteraard brengt het werken met de Chromebook met zich mee dat er goede afspraken gemaakt moeten
worden over het gebruik van dit middel. De kinderen hebben in hun groep afspraken gemaakt, die nodig zijn voor het veilig werken met en het zorgvuldig gebruik van de Chromebooks. Wij gaan ervan uit dat de kinderen zich hier prima aan kunnen houden. Bij moedwillige beschadiging of consistent onjuist gebruik van de Chromebooks door de kinderen stellen wij u daarvan op de hoogte.

Wij, maar ook de kinderen verheugen zich enorm op het werken met de Chromebooks! Wij denken dat het een mooie aanvulling is op ons aanbod en wij een mooie stap maken in het gepersonaliseerd leren.


Gezocht: gezellige handjes en een zonnig humeur op de lente deco-avond

Hoezo de Siberische Beer in aantocht? Hoezo koud!?

Gezocht: gezellige  handjes en een zonnig humeur op de lente deco-avond

Zwaai in de voorjaarsvakantie de winter de deur uit en zet met grote letters DECOAVOND LENTE in je agenda op 6 maart aanstaande. Met z’n allen proberen we die winter ons hoofd én de school uit te jagen. De school krijgt een lente-metamorfose. Alle handige handjes zijn welkom. En niet handige handjes trouwens ook!

We zien jullie graag op dinsdag 6 maart vanaf 19.00 uur. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 – welkom!

Wil je komen helpen? Aanmelden mag, maar hoeft niet.

Hartelijke groeten,

José Leeuwenkamp (namens de activiteitencommissie) Mail naar: acdeschatkamer@gmail.com


Schoolvoorlichting voor geïnteresseerde ouders

Op donderdag 8 maart zal er weer een schoolvoorlichting voor geïnteresseerde ouders georganiseerd worden.

Schoolvoorlichting voor geïnteresseerde ouders

Hebt u een zoon of een dochter die in het komende schooljaar 4 jaar wordt, dan bent u van harte welkom op deze ochtend om u te informeren over het onderwijs op de Schatkamer! We laten u graag onze school en natuurlijk ook de opvang van Doomijn zien! Vanaf 9:15 uur staat de koffie voor u klaar! De voorlichting start om 9:30 uur!


Bedankt!

Deze week hebben wij weer genoten van de vele leuke, interessante en waardevolle portfoliogesprekken.

Bedankt!

Wij bedanken kinderen, ouders en leerkrachten voor ieders belangrijke aandeel hierin. Nu is het tijd om vakantie te vieren. Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe, met hopelijk veel ski- en of schaatsplezier! We zien iedereen graag weer gezond terug op maandag 5 maart! De koffie staat dan weer voor u klaar!