Ophalen van kinderen

We vragen u regelmatig om na schooltijd buiten op uw kind te wachten en niet in de hal te blijven staan.

Ophalen van kinderen

Het is heel fijn te zien dat veel ouders zich hieraan houden. Maar ja, dan volgt er een week met veel regen en dus passen wij de regels een beetje aan. Wij vinden het natuurlijk geen probleem als u dan wel in de hal wilt wachten op uw kind(eren).

Over het ophalen van de kinderen die in de onderbouw zitten hebben we de volgende afspraken gemaakt. De leerkrachten van de onderbouw bepalen ongeveer 20 minuten voor het eind van de dag of de kinderen buiten of binnen opgehaald kunnen worden. Een dergelijk besluit geldt voor alle groepen uit de onderbouw. Ook als de regen ondertussen is gestopt, blijven we bij dit besluit en kunnen de kinderen opgehaald worden uit de stamgroep. De kinderen zullen dan met schoenen en jassen aan klaarzitten en op u wachten. Om 14.40 uur of 12.40 uur (afhankelijk van de dag) zal een van de leerkrachten in de hal komen om het seintje te geven dat u de kinderen uit de groep kunt halen.

De kinderen uit de midden- en bovenbouw komen net zoals anders zelf naar beneden. Deze afspraak geldt alleen bij regen en of hagel/sneeuw! We gaan ervan uit dat u wel bestand bent tegen een stevige harde wind, of een fikse kou en dat u dan ook gewoon buiten op de kinderen wacht!

Audrey Jansen


TSO

De afgelopen periode hebben we samen met Doomijn flink geïnvesteerd in de tussenschoolse opvang (TSO).

TSO

Zo is er een extra pedagogisch medewerker in de pauze bijgekomen om het toezicht op het plein te vergroten. Daardoor is het mogelijk dat een van de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen een activiteit op het plein kan begeleiden. Doomijn heeft ook een flink aantal spelmaterialen aangeschaft waar de kinderen extra van kunnen genieten. We zien de kwaliteit van spel hierdoor bij veel kinderen toenemen.

Audrey Jansen


Update aanleg station Stadshagen

Nu de werkzaamheden rondom de aanleg van het station steeds meer in de eindfase komen, ervaren we op dit moment hiervan wel wat negatieve gevolgen.

Update aanleg station Stadshagen

Doordat de Havezathenallee en de Belvéderelaan deels afgesloten zijn, geeft dit veel opstoppingen tijdens de ochtendspits en tijdens de ophaalmomenten in de middag. Het vraagt van de weggebruikers geduld en begrip. Als het dan, zoals afgelopen week, ook nog eens slecht weer is en er meer ouders met de auto naar school komen, is het soms een chaos. De verkeersregelaars proberen alles in goede banen te leiden. Hierover hebben we nauw contact met de gemeente. We zullen hier als school rekening mee houden en mocht u de komende twee weken hierdoor net even ietsje later komen, zal dat echt geen probleem zijn. Als het goed is, zullen na 10 december alle verkeersproblemen opgelost zijn. Het zal fijn zijn als u in ieder geval nog tot en met de opening van het station Stadshagen zoveel mogelijk gebruik maakt van de parkeerplaats aan de Bergentheimstraat of op de fiets komt. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. De Bergentheimstraat voor het nieuwe station langs blijft afgesloten tot en met de opening. ‘s Middags worden de paaltjes in het straatje naast de school verplaatst, waardoor het parkeerterrein vanaf dinsdag 12 december uitsluitend via de Bergentheimstraat voor het station langs bereikbaar is en dus niet meer door de wijk.

Het afgelopen jaar hebben we af en toe overlast gehad van de aanleg van het station, maar er is gelukkig altijd ruimte geweest om met alle betrokkenen in gesprek te blijven. De kinderen werden bij het bouwen van het station betrokken door er in de groepen over te spreken en te werken en op initiatief van ProRail hebben de kinderen kunstwerken (in de vorm van spandoeken) gemaakt die enige tijd aan de hekken langs het spoor hebben gehangen. We kunnen ook alvast melden dat we als school betrokken worden bij de opening van het station op maandag 11 december. Hoe die betrokkenheid er in de praktijk uit komt te zien blijft nog even een verassing, maar we gaan er in ieder geval samen een mooie opening van maken!

Volgende week donderdag en vrijdag worden de hoge hekken rondom ons plein verwijderd en worden de groene hekken weer teruggeplaatst.

Audrey Jansen


Staking 12 december

In het nieuws hebt u kunnen vernemen dat er door de bonden een stakingsdag op 12 december is aangekondigd.

Staking 12 december

Op 5 december zullen de bonden en de minister opnieuw met elkaar in gesprek gaan. Pas dan zullen we weten of er wel of geen stakingsdag uitgeroepen wordt. Volgende week zal het team met elkaar in gesprek gaan over het wel of niet meedoen aan de staking als deze uitgeroepen wordt. Mogelijk kunt u er al wel vast rekening mee houden. We zullen u zo snel mogelijk informeren als we meer informatie hebben.

Audrey Jansen


Parro update!

Veel ouders maken al gebruik van de Parro-app en ontvangen van de leerkracht(en) berichtjes.

Parro update!

Nog niets ontvangen? Dat komt dan nog. Voor het team is het ook een nieuwe manier van communiceren en dat vraagt even een omschakeling. Hopelijk vindt u het leuk om via deze app de groep van uw kind te volgen. Mocht u nog geen koppelcode hebben ontvangen om u daarmee aan te melden bij de app of u wilt een extra ouder aanmelden, dan kunt u het beste even contact opnemen met de leerkracht. Die kan kijken of het emailadres wel klopt, of een extra emailadres toevoegen. De emailadressen die de leerkrachten gebruiken zijn de emailadressen die bij ons bekend zijn en in ParnasSys staan. In het ouderportaal kunt u zelf ook de emailadressen even checken en/of aanpassen. Hebt u geen inloggegevens van het ouderportaal, dan kunt u deze aanvragen bij administratie-schatkamer@ooz.nl

Audrey Jansen


Wettelijk gezag ParnasSys

Sinds de update van ons ParnasSyssysteem moeten we per gezin aanvinken wie het wettelijk gezag heeft in een gezin

Wettelijk gezag ParnasSys

Bij deze de vraag aan u, dat wanneer u als ouder alleen het wettelijk gezag heeft dit aan ons door te geven vóór 01-12-2017 middels administratie-schatkamer@ooz.nl. Wanneer wij voor 1 december 2017 geen bericht van u hebben gehad, gaan wij ervan uit dat beide ouders “belast” zijn met het wettelijk gezag van de kinderen en zullen dit dan ook zo vastleggen in ParnasSys.

Audrey Jansen


Deco-avond Sinterklaas

Zie de maan schijnt door de bomen……..

Deco-avond Sinterklaas

Het is niet zomaar een regel uit een Sinterklaaslied….. Eén van die bomen staat in onze hal, compleet met maan. Hebt u woensdagochtend bij binnenkomst ook zo met grote ogen rondgekeken in de hal? Zeer veel kinderen wel. Wat hebben kinderen er blij en enthousiast op gereageerd, fijn om te zien en horen. Het fotohokje trok natuurlijk meteen veel aandacht. Deze is ook voor ouders bedoeld. Wie durft!?

Een mooi versierde hal draagt echt bij aan de sfeer van het thema op dat moment en het team is dan ook ontzettend blij en dankbaar dat hier steeds weer opnieuw ouders zich voor willen inzetten. Behalve dat er na een avondje arbeid een prachtige versierde hal ontstaat, is het ook nog eens ontzettend gezellig om met elkaar aan de slag te gaan om dit te bewerkstelligen. Ouders, teamleden, collega’s van Doomijn en bovenbouwers werken samen in een ontspannen en gezellig sfeertje.

Zonder ook maar iemand te kort te doen, willen we als team toch even een keer de ‘denktank’ van de deco-avonden in het maanlicht zetten. José, Marieke, Meriam, Kirsten (ouders) en Franca van Doomijn bedenken het plan en bereiden voor wat nodig is. Op de deco-avond kunnen alle helpende handen dan aan de slag met de uitvoering van dit plan. Zonder deze denktank en de helpende handen van alle andere ouders en kinderen is er geen versierde hal! Dat mag niet gebeuren! Ook zin gekregen om te helpen of geen zin maar wel het grote belang van deze deco-avonden zien, sluit dan aan. Elke deco-avond opnieuw kunt u beslissen of u komt. Aanmelden hoeft niet, gewoon aansluiten!

Dit jaar hebben ook de kinderen uit de midden- en bovenbouw een rol gekregen bij het versieren van de hal. In de
talentenworkshops op de dinsdagmiddag kunnen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 kiezen uit verschillende workshops waaronder de deco-workshop. Zij leveren op deze wijze een belangrijke bijdrage aan het geheel. De woorden ‘Welkom Sint’ aan de balustrade zijn gemaakt door deze kinderen. Zij hebben vanuit hun eigen creativiteit de letters vormgegeven. Erg mooi gemaakt! De talenten zijn gespot!

Team De Schatkamer


doomijnNIEUWS

Op de BSO hebben we besloten dat we op een nieuwe manier de verjaardagen van de kinderen gaan vieren.

doomijnNIEUWS

We vieren eens per maand de verjaardag van de kinderen die in die maand jarig zijn geweest. Deze maand waren er twee ‘meiden’ jarig, die graag slijm wilde maken. Het slijm maken was makkelijker gezegd dan gedaan, want het samenbinden lukte helaas niet goed. De meiden hebben in ieder geval een leuke middag gehad.

Groetjes Franca en Anne