Uitnodiging voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs

Naar welke school gaat uw kind straks?

Uitnodiging voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs

Aan het einde van de basisschool wordt een nieuwe school gekozen. Dit is een spannende keuze en een bijzondere periode voor ouders en leerlingen. U en uw kind hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?

Voordat u samen met uw kind een school kiest, willen wij u graag goed informeren, gelegenheid geven tot het stellen van vragen en u en uw kind de kans geven een goed beeld te vormen van de VO-scholen van OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio). Daarom nodigen we u van harte uit op de algemene informatieavond op donderdag 19 oktober aanstaande op De Schatkamer. Deze avond krijgt u een voorlichting over het VO-aanbod van OOZ. De VO-scholen van OOZ zijn: Gymnasium Celeanum, Van der Capellen, Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo-pro, Thorbecke Scholengemeenschap, locatie mavo-havo-atheneum en het Michael College. Nieuw binnen het OOZ aanbod is ’10-14’, een geheel nieuw onderwijsconcept voor leerlingen van 10 t/m 14 jaar. Om u een nog beter beeld te geven van de mogelijkheden voor voortgezet onderwijs, willen wij u graag doorverwijzen naar de website: www.ooz-vo.nl. Deze website is een verzamelpunt van informatie, voorlichtingsdata, foto’s en contactinformatie.

De voorlichtingsavond op De Schatkamer start om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Voor ouders met kinderen in groep 8 is deze avond echt aan te raden, maar ook ouders met kinderen in groep 6 en 7 zijn van harte welkom om zich alvast te oriënteren op het voortgezet onderwijs.

Om onze kinderen te helpen bij het kiezen en de kinderen zich breed te laten oriënteren, zullen we vanaf eind oktober/begin november open lesmiddagen bezoeken op de VO scholen. Hierover wordt u geïnformeerd via de Schatbewaarder van de bovenbouw.

We zien u graag op donderdag 19 oktober!


Gevonden voorwerpen

Onze schatkist met daarin ‘gevonden’ kleding, handschoenen en andere spullen puilt weer uit!

Gevonden voorwerpen

Tijd voor een opruimbeurt! Volgende week maandag tot en met vrijdag zullen alle spullen in de hal uitgestald worden. Misschien zitten daar de handschoenen of de tas tussen die uw kind al zo lang kwijt is. Kom dus even een kijkje nemen. Na vrijdag gaan alle overgebleven spullen naar een goed doel.


Ouderhulp: onmisbaar voor alle feestelijke extra’s op school

De avondvierdaagse, schoolreisjes, het voetbaltoernooi, Sinterklaas, de tuin op het schoolplein, het midwinterdiner en een mooi versierde school; elk schooljaar beleven we allerlei feestelijke, sportieve en ontroerende momenten met elkaar. Al die feestjes en activiteiten kunnen plaatsvinden met de hulp van ouders.

Elk kind heeft een talent en voor hun ouders geldt gelukkig hetzelfde! We genieten ervan als ouders hun talent delen en inzetten voor hun kind, de klas en de school. En eerlijk gezegd: als school kunnen we ook niet zonder. Alle extra activiteiten kunnen we alleen doen met hulp van ouders.

Om te inventariseren bij welke activiteit je als ouder kan helpen, hebben wij deze enquête gemaakt. De lijst is niet uitputtend. Als je zelf een activiteit wilt ontwikkelen, kunnen we meedenken of er budget voor is en hoe we het willen opzetten. Zo zoeken we nog een vader die een mannenavond wil organiseren voor alleen de vaders op school, een enthousiasteling die een schoolband wil starten en … ambitie genoeg!

We vragen je de link naar de enquête te openen en de vragen te beantwoorden. Invullen verplicht tot niets! We willen polsen waarvoor er veel of juist weinig interesse is en of we je eventueel mogen benaderen.

Klik hier voor de enquête https://goo.gl/forms/HfIKpnPAtJzLnhEn1

Vragen? Suggesties? Mail de Activiteitensommissie: acdeschatkamer@gmail.com


Luizenouders

Het luizenteam doet een oproep om een keer samen te komen.

Luizenouders

Iedereen die zich voor deze taak heeft opgegeven of die interesse heeft in deze luizenbaan, willen we graag uitnodigen op maandag 9 oktober om 8:30 uur. Dan zullen we het luizenprotocol bespreken en kunnen we ingaan op eventuele vragen. Graag tot dan!


Staking 5 oktober

Ter reminder: aanstaande donderdag 5 oktober is de Schatkamer dicht vanwege de landelijke staking.

Staking 5 oktober

De brief kunt u terug vinden op de site, bij week 37. Een groot aantal collega’s zal deze dag gebruiken om naar Den Haag te gaan en mee te doen aan de manifestatie.


Aanpassing rondom de aanrijd- en fietsroute naar de Schatkamer i.v.m. de aanleg van het station.

De gemeente Zwolle heeft recent alle omwonende van het station in Stadshagen een brief gestuurd.

Aanpassing rondom de aanrijd- en fietsroute naar de Schatkamer i.v.m. de aanleg van het station.

De brief kunt u lezen onder deze link. Samenvattend staat in deze brief dat er één rijbaan op de Havenzathenallee afgesloten wordt en dat hierbij tijdelijke stoplichten geplaatst gaan worden. Daarnaast wordt ook de aanrijdroute voor fietsers veranderd. De fietsenoversteekplaats ten hoogte van de kruising Havenzathenalle - Belvédèrelaan wordt gesloten voor de fietsers en wordt verplaatst naar de kruising van de Belvédèrelaan - Frankhuizerallee. In deze bijlage vindt u hiervan een kaart. Deze aanpassing zal blijven bestaan tot begin december. Dan is de definitieve route gerealiseerd en gaat ook het station open. Binnenkort kunt u hiervan een aantal inrichtingsbeelden op onze site zien.


Schoolfotograaf (aanpassing rooster)

Vorige week berichtten wij u al dat de schoolfotograaf van maandag 9 tot en met woensdag 11 oktober bij ons op school zal zijn om alle kinderen op de foto te zetten. U vond in dat bericht ook de planning voor deze dagen. Deze planning is wat gewijzigd; een aantal groepen is van dag gewisseld omdat dit beter uitkwam met de groepsdoorbroken workshops die op de middagen plaatsvinden.

Schoolfotograaf (aanpassing rooster)

Hierbij de nieuwe indeling:

Maandag 9 oktober: Tinkeltuin (1/2), Parelmoerpaleis (1/2), Mars (5), Venus (5), Jupiter (6) en Mercurius (6).

Dinsdag 10 oktober: Parelzee (1/2), Fluweelvijver (1/2), Berg van Smaragd (3), Mineralendorp (3), Pluto (4) en Saturnus (4).

Woensdag 11 oktober: 7/8 A, 7/8 B en 7/8 C.


onderbouwNIEUWS

De kinderboekenweek komt er aan, met als thema ‘Gruwelijk eng!’

onderbouwNIEUWS

Volgende week woensdag 4 oktober openen we de kinderboekenweek op het plein! Wees op tijd op het plein om het te zien en te ervaren! Er zijn alweer vier weken om en wat hebben de kinderen veel geleerd!

In de groepen 3 zijn de eerste werkboekjes van Veilig Leren Lezen en rekenen uit! Ze kennen de eerste woorden! Ik, maan, roos, vis, sok, en pen ze kunnen met de letters van deze woorden weer andere woorden maken! Een aantal kinderen uit groep 2 sluiten bij de lees workshop van groep 3 aan, met grote ogen en rode wangen van betrokkenheid doen ze mee!

Tijdens de maandag- en dinsdagmiddag wordt er groepsdoorbroken gewerkt. Op de maandag gaan de groepen 1 t/m 4 door elkaar en kiezen hun eigen workshop uit. We hebben die maandag naast onze eigen workshops ook twee cultuur aanbieders op school, er is een mevrouw die percussie geeft met djembe’s, congo’s en bongo’s, zij leert de kinderen verschillende ritmes. Een andere cultuur aanbieder geeft techniek, zij leert de kinderen tekenen met een 3D pen! Wat een mooie ervaring om te ontdekken wat je allemaal met zo’n pen kan doen. Op deze middag zijn er ook twee pedagogisch werkers van Doomijn bij ons in de onderbouw. Zij ondersteunen bij de workshops, maar willen ook zelf workshops gaan geven. Naast techniek en muziek, wordt er ook yoga, tekenen, sport en dans gegeven.

Op de dinsdagmiddag wordt er door de groepen 1-2 groepsdoorbroken gewerkt. De kinderen mogen kiezen tussen tekenen, muziek en koken. De groepen 3 en 4 mogen kiezen tussen; spinnen, engels, prehistorie en het heelal. Zie ook de posters in de groepen.

Afgelopen donderdag en vrijdag hadden de leerkrachten twee studiedagen, waarin we tijd hadden om onderwijsinhoudelijk in te gaan op de groepen. Er zijn plannen geschreven en afspraken gemaakt tussen de parallel groepen. Het waren twee zinvolle dagen!

Fijn weekend!

De onderbouw.


doomijnNIEUWS

Deze week hebben we op de maandag weer slijm gemaakt, dit is een van de meest populaire workshops bij ons op dit moment.

doomijnNIEUWS

De vorige keer dat we deze activiteit deden, kon je van ver al de scheerschuim en lijm ruiken. Daarom hadden we deze week besloten de chemische brouwsels maar buiten te maken. En we hadden geluk: het was heel mooi weer op maandag! Dus hebben we de slijm lekker buiten gemaakt. Wat een leuke dag!


Voorlichting van 5 oktober komt te vervallen

Is uw peuter bijna 4 jaar en bent u nog zoekende naar de beste school voor uw kind? Wij vertellen u graag over de Schatkamer, het Kindcentrum voor Natuurlijk Leren.

Voorlichting van 5 oktober komt te vervallen

​In onze kalender was te vinden dat volgende week donderdag, 5 oktober, het eerste voorlichtingsmoment is. Omdat wij meedoen aan de landelijke staking, komt dit voorlichtingsmoment te vervallen.

Wij nodigen u alvast van harte uit voor het voorlichtingsmoment op donderdagochtend 2 november om 09.30 uur.

Duurt dit voor u nog te lang? Dan kunt u via de e-mail een afspraak maken: administratie-schatkamer@ooz.nl.

We zien u graag op 2 november!

Team van de Schatkamer