rss rss

Penningmeester gezocht

Ben jij goed met cijfers en wil je iets bijdragen aan de school van je kind(eren)?  We kennen het allemaal als ouder; veel bordjes in de lucht houden en proberen de zaken zo goed mogelijk te regelen. Soms kun je ook het gevoel hebben dat je niet helemaal betrokken bent bij de school van je kind(eren). Wil je iets bijdragen aan de school en heb je iets met cijfers, maar je wilt wel flexibel zijn in tijd en locatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Door: Jan Jaap Kroeze

 

Penningmeester gezocht

De activiteitencommissie van basisschool de Schatkamer zoekt een nieuwe
penningmeester met ingang van schooljaar 2019-2020. De activiteitencommissie is
een enthousiaste groep ouders (12 personen) die zorgt voor betrokkenheid tussen
ouders en school. Dit doet de commissie samen met de personeelsgeleding van de
school zelf. Samen helpen zij school bij het organiseren van activiteiten die
een educatieve en gezellige aanvulling geven op het onderwijs. Het beheer van
de oudergelden is ondergebracht in de Stichting Beheer Oudergelden OBS de
Schatkamer. Als penningmeester beheer je zowel de vrijwillige als de verplichte
bijdrages evenals alle uitgaven die met deze gelden worden gedaan.

Wat doet een penningmeester?

Als penningmeester draag je zorg voor:

  • het maken van de jaarlijkse begroting
  • inning van gelden (eventueel samen met andere betrokken ouders)
  • het verzorgen en bijhouden van betalingsverkeer
  • afspraken maken met school ten aanzien van besteding oudergelden
  • het afleggen van de financiële verantwoording

Verder is je betrokkenheid bij onze school van belang en ook je inzet voor de
activiteitencommissie als geheel. Deelname in onze commissie doe je in principe
voor een periode van drie jaar, met de wijze van invulling die je zelf wilt.

Wij zoeken jou!

Ben je handig met cijfers? Denk je graag mee over goede communicatie tussen school en
ouders? Word je enthousiast van al die leuke activiteiten die de
activiteitencommissie organiseert?

Stuur dan een mail naar acdeschatkamer@gmail.com. Ook voor aanvullende informatie en vragen kun je
hier terecht. Lees meer over ouderparticipatie in het algemeen op https://obsdeschatkamer.nl/participatie/vrienden-stichting