rss rss

Parkeeroverlast

We krijgen nog steeds berichten dat de omwonenden (niet alleen in de omgeving van de Wildwalstraat, maar ook aan de Belvédèrelaan) veel last houden van parkeeroverlast. Daarom zijn we onlangs in gesprek gegaan met omwonenden, de wijkbeheerder en de wijkagent.


Door: Mia Blom

 

Parkeeroverlast

We hebben gezocht naar gezamenlijke oplossingen voor deze parkeerproblematiek. Het blijft jammer dat na herhaalde oproepen in de Schatbewaarder er nog steeds veel overlast ervaren wordt door de omwonenden terwijl er voldoende parkeergelegenheden zijn op de parkeerplaats aan de Bergentheimstraat. Vanaf deze parkeerplaats kunt u ook het makkelijkst en het snelst op school komen. De parkeerplaats aan de Belvédèrelaan is eigenlijk alleen bestemd voor de omwonenden. Het gebeurt nu regelmatig dat de auto’s van deze bewoners door andere auto’s worden vastgezet. Een gesprek hierover tussen bewoner en parkeerder blijkt soms niet te lukken.

We hopen echt dat iedereen mee wil werken aan een veilige omgeving rondom de school voor al onze kinderen en andere verkeersdeelnemers. Een correct parkeergedrag en/of hierover een fatsoenlijk gesprek aangaan met mede verkeerdeelnemers is hierbij een
voorwaarde. Wij moeten met z’n allen hierbij het goede voorbeeld geven. De wijkagent heeft aangekondigd dit in de komende periode nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig verbaliserend op te treden.

We vertrouwen op uw medewerking!