rss rss

Oudervragenlijst betrokkenheid, participatie en communicatie.

In mei hebben wij u gevraagd uw mening te geven over de huidige en de gewenste situatie betreffende communicatie, participatie en betrokkenheid op de Schatkamer. Iets minder dan 25% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Deze opbrengst is te laag om te kunnen zeggen dat de uitkomsten representatief zijn voor alle ouders. Toch zijn we blij met deze uitkomsten. Wij willen u graag informeren over opvallende uitkomsten van deze vragenlijst.


Door: Jennifer de Wit

 

De op- en aanmerkingen die geplaatst zijn, helpen ons om onze speerpunten scherper te kunnen stellen. Er is overwegend positief gescoord (+ en ++) op de stellingen betreffende de huidige situaties. De gewenste situaties worden daarbij geëvenaard, bijna geëvenaard en soms hoger gescoord. Dat is heel fijn te lezen. Aandachtsgebieden liggen vooral op het gebied van communicatie tussen ouders en school en dan vooral als het gaat om het groepsgebeuren. Een deel van de ouders wenst beter, anders of meer op de hoogte gehouden te worden over het reilen en zeilen in de groep van hun kind. Het betreft dan het onderwijskundige deel, het sociale klimaat in de groep en de eventuele zorg betreffende hun kind. U (of een deel van u) vindt ook dat de zichtbaarheid van de Medezeggenschapsraad beter kan.

De uitkomsten en aanbevelingen zullen wij in het team bespreken en onderzoeken welke aanpassingen en/of verbeteringen nodig zijn en in welke mate. Uiteraard wordt u daarover t.z.t. geïnformeerd in De Schatbewaarder.

Wij danken alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld.