rss rss

Oudergelden

We zijn halverwege het schooljaar en er zijn al veel leuke activiteiten geweest.


Door: Mia Blom

 

Oudergelden

Het natuurfeest aan het begin van het schooljaar, Sinterklaas en het midwinterdiner maar ook een succesvol schaaktoernooi en een aantal deco avonden met prachtige resultaten. Al deze activiteiten komen tot stand door de inzet van actieve ouders maar ook met behulp van de ouderbijdrage. Helaas is er voor een groot aantal kinderen de ouderbijdrage nog niet binnen gekomen, mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt. Met dit bericht willen we u daaraan helpen herinneren.

De ouderbijdrage bestaat uit een verplichte bijdrage (TSO: € 45,00) en een vrijwillige bijdrage (activiteiten: € 70,00). Met de vrijwillige bijdrage worden er diverse activiteiten en workshops voor uw kinderen georganiseerd. Betalen voor de ouderbijdrage kan op verschillende manieren door op www.oudersvandeschatkamer.nl:

·de bijdrage zelf met iDeal over te maken,

·een machtiging voor 5 keer innen via iDeal te ondertekenen

Ouders/verzorgers die moeten rondkomen van een minimuminkomen kunnen een aanvraag indienen bij Stichting Meedoen. Zij vergoeden de vrijwillige bijdrage zodat deze kinderen ook mee kunnen doen aan de leuke activiteiten. Hiervoor is een bewijsstuk van de bijdrage
nodig. Op de site van de ouderbijdrage kunt u daarvoor een formulier invullen. Bij onvoldoende inkomsten kan dit gevolgen hebben voor de invulling van diverse activiteiten in het volgend schooljaar. We willen niemand uitsluiten, maar zouden wel de activiteiten aan moeten passen aan het budget. Dat zouden wij jammer vinden, want we vinden de verschillende activiteiten echt een aanvulling op ons onderwijs! We zouden het erg op prijs stellen om deze bijdrage zo spoedig mogelijk te ontvangen!