Ouderbijdrage 2018-2019

Elk jaar wordt aan de ouders van De Schatkamer gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor het organiseren van activiteiten op school en de tussenschoolse opvang.


Door: Mia Blom

 

Deze ouderbijdrage bestaat uit drie delen:

  • De tussenschoolse opvang is verplicht (€45,00)
  • De activiteitenbijdrage voor schoolactiviteiten door de AC is vrijwillig (€40,00)
  • De begeleiding van de workshops door pedagogisch medewerkers is vrijwillig (€30,00)

Afgelopen week heeft u mij wellicht al gezien in de hal van de school. Veel ouders hebben deze week een machtiging afgegeven of met de pin het bedrag overgemaakt. Ouders die dit nog niet gedaan hebben, kunnen zo spoedig mogelijk de ouderbijdrage overmaken.

Voor meer informatie over het betalen van de ouderbijdrage kunt u terecht op www.oudersvandeschatkamer.nl. Betalen kan met iDeal in 1 keer of via een incasso in 5 keer.

Heeft u vragen of wilt u graag even overleggen? Dat kan via Whatsapp op: 0615060447 of via de e-mail op: elise@oudersvandeschatkamer.nl

Met vriendelijke groet,

Elise Veltman - van Reekum

Namens de Stichting beheer oudergelden OBS de Schatkamer