Nieuws uit de MR

Donderdag 19 oktober zal de medezeggenschapsraad haar eerste vergadering van dit schooljaar houden.


Door: Mia Blom

 

Nieuws uit de MR

Wilt u een agendapunt aandragen? Dat kan!

U kunt deze mailen naar mr-schatkamer@ooz.nl