Nieuws uit de bouwen

Sinds half november gebruikt het team de Parro-app om u te informeren over leuke groepsgebeurtenissen of om u ergens op te attenderen.


Door: Mia Blom

 

Nieuws uit de bouwen

Daarmee zijn de stukjes van de bouwen in de Schatbewaarder komen te vervallen. Om u toch nog een beetje te informeren, zullen wij regelmatig een stuk plaatsen in de Schatbewaarder met een terugblik en een vooruitzicht.

In de bovenbouw is er tijdens de wereldoriëntatie-workshops gewerkt over de ontdekkers en hervormers en de Verenigde Staten. Deze periode is nu afgesloten. De kinderen uit groep 8 hebben gereflecteerd op hun werk. Zij hebben zichzelf de vraag gesteld: ‘Waar sta ik nu?’ Het is belangrijk dat zij weten wat ze goed beheersen en waar ze de laatste maanden nog flink mee aan de slag kunnen gaan. Zo kunnen zij zichzelf nog enkele leerdoelen stellen voordat de overstap naar het VO gemaakt wordt. De VO-scholenbezoeken zijn afgesloten en veel kinderen hebben al een voorlopige keuze gemaakt. Enkele kinderen mogen al een dagje proefdraaien op de mogelijk nieuwe school. Zo krijgen zij een realistisch beeld van hoe een gewone dag in het VO eruitziet.

Alle kinderen uit de bovenbouw hebben meegedaan aan de kerstkaartenactie voor eenzame ouderen. Er zijn kaarten geschreven voor mensen die met kerst geen huis vol visite zullen hebben of ergens kunnen aansluiten. In de groepen zijn gesprekken gevoerd over wat het betekent om eenzaam te zijn. Dit waren mooie gesprekken. Er is ook aandacht besteed aan de tekst die op zo’n kaart geschreven wordt, wat schrijf je iemand die je niet kent? Dit heeft geresulteerd in een zeer betekenisvolle taalopdracht. Om de kerstsfeer er goed in te krijgen zijn er in de bovenbouw Engelse kerstliedjes geleerd, waarbij het Engels centraal stond. Vertalen en begrijpen……daar ging het om. Hoe heerlijk is dat om dat deels zingend te doen!

In het nieuwe jaar zal de maand januari veelal in het teken staan van de meetmomenten, de toetsen. Voor de kinderen uit groep 7 zijn dit de reguliere cito toetsen en voor de groep 8 kinderen zijn dit de laatste toetsen voor de centrale eindtoets.

In de middenbouw hebben veel workshops in het teken gestaan van de feestmaand december; Sinterklaas en Kerst. Zo zijn er kerststukjes gemaakt, gedichten geschreven, knutselwerken gemaakt en is er getekend. In de groep Venus staan op dit moment boeken en het lezen centraal. Er wordt aan kilometerlezen gedaan, er is een moodboard gemaakt over favoriete boeken en de boeken worden besproken. Uiteraard is het lezen van teksten en boeken in alle groepen een belangrijk onderwijsaanbod, maar juf Sylvia doet daar vanuit
haar studie nog een extra schepje bovenop.

In de beide groepen 4 worden mooie sprongen gemaakt in de ontwikkeling van het schrijven. De kinderen leren aan elkaar schrijven en verheugen zich al op het leren van de hoofdletters. Als een kind nog niet zover is, krijgt het
nog even de tijd. Dit jaar werken de groepen 3 en 4 steeds meer samen en daardoor kunnen we het aanbod nog beter afstemmen. Ook in de middenbouw zal de maand januari in het teken staan van de toetsmomenten, maar natuurlijk ook het voorbereiden op het portfoliogesprek, waaraan het vullen van het portfolio vooraf gaat.

De beide groepen 6 hebben vele weken gewerkt aan de kerstmusical. Zie verderop in deze Schatbewaarder een kort verslag.

In de onderbouw zien we geweldige sprongen bij de kleuters, zowel letterlijk als figuurlijk. Bij juf Helma staat een trampoline in de ruimte om de beweegknappe kinderen al springend kerstcadeautjes in de sok te laten werpen. Minder bewegend, maar wel bijzonder knap zien we bij veel groep 2ers de interesse voor letters en lezen ontstaan. Iedere groep past het aanbod aan bij dat wat er op dat moment bij de kinderen
leeft of passend is bij het thema in de groep. De interesse voor letters, maar ook voor cijfers grijpen we altijd aan om het aanbod te verrijken. Op de foto ziet u het resultaat van kinderen die zelf feestwoorden bedenken. We mogen ook met trots stellen dat de Schatkamerkinderen graag en veel met constructiematerialen spellen. In alle groepen zitten echte talenten die zonder dat ze het zich altijd bewust zijn de anderen kinderen leren bouwen, simpelweg door het samen te doen. In de ene groep is het bouwen met lego het meest favoriet, in de andere groep zijn dat de blokken of clix. Ook de beide groepen 3 krijgen volop de mogelijkheid nog te bouwen en creëren. De grote lege kartonnen dozen en grote kokers worden keer op keer ingezet; de ene keer bij het maken van een hut, de andere keer om een ingenieuze garage te bouwen. Sinds november hebben de kleuters op woensdag gymles van studenten van Landstede, uiteraard in aanwezigheid van de
leerkracht. We boffen met deze studenten. Het zijn talenten, zowel didactisch als pedagogisch.