rss rss

Nieuwe aanrijroute naar de Schatkamer.

Voor de vakantie heeft iedereen een brief namens de gemeente en de Schatkamer gehad over de nieuwe aanrijroute van en naar de Schatkamer in verband met de start van de werkzaamheden omtrent de aanleg van het nieuwe station.


Door: Mia Blom

 

Nieuwe aanrijroute naar de Schatkamer.

Afgelopen maandag gingen deze werkzaamheden van start. Vanuit de gemeente waren er verkeersregelaars aanwezig tijdens de ochtendspits om alle verkeersgebruikers zo goed mogelijk te begeleiden. Fijn vinden we het dan ook om u te melden dat er over het algemeen goed geluisterd werd naar de adviezen van deze verkeersregelaars. Er werden zelfs complimenten uitgedeeld aan de verkeersregelaars! Uiteraard snappen we dat het even lastig is om te wennen aan deze nieuwe situatie. Voor sommige gezinnen betekent het dat ze echt wel even iets eerder van huis af moeten. Maar over het algemeen zijn er voldoende parkeerplekken en zijn er geen onveilige situaties gemeld. Wel willen we u blijven wijzen op het feit dat u echt moet parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken. Een enkeling wil de auto toch nog eens op de stoep parkeren. Voor een zogenaamde “kiss and ride” actie vinden we dit geen probleem, maar wanneer u ook de auto verlaat dan is dit echt niet de bedoeling. Het veroorzaakt opstoppingen en dus ook overlast en gevaarlijke situaties voor de overige weggebruikers waaronder onze eigen kinderen. In deze eerste week werd dit nog gedoogd, maar we kunnen ons voorstellen wanneer er in de toekomst meer steekproefsgewijs gecontroleerd wordt, dat hiervoor dan bekeuringen uitgedeeld gaan worden.

De veiligheid van onze kinderen blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Toch zijn we blij dat de meeste verkeersgebruikers zich heel snel en makkelijk hebben aangepast aan deze nieuwe situatie. We willen u dan ook bedanken voor uw inzet en uw geduld deze week en hopen dat we hier in de toekomst ook een beroep op mogen blijven doen!