rss rss

Jeugd- en Gezinswerker op De Schatkamer

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Ik ben Iris Holsappel en werkzaam als Jeugd- en Gezinswerker bij het Sociaal Wijkteam locatie West. Mijn collega Henk Kralt was het afgelopen schooljaar verbonden aan de Schatkamer.


Door: Mia Blom

 

Jeugd- en Gezinswerker op De Schatkamer

Vanaf komend schooljaar zal ik deze taak van Henk overnemen en zal ik elke maandagmorgen te vinden zijn op de Schatkamer. U bent welkom om een keer langs te komen met een vraag of om even kennis te maken.

Een reminder wat de Jeugd- en Gezinswerker voor u kan betekenen

- De Jeugd- en Gezinswerker kijkt samen met u op welke wijze uw kind ondersteuning kan krijgen en/of geholpen kan worden bij hetgeen waar hij/zij tegenaan loopt;

- Ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden;

- Een vast gezicht voor school, ouders/verzorgers en kind;

- Zorgaanvragen oppakken, advies en/of ondersteuning bieden en eventuele hulp inzetten;

- Een brugfunctie tussen de school en de (gespecialiseerde) zorg buiten de school.

U kunt bijvoorbeeld bij de Jeugd- en Gezinswerker binnen lopen indien er sprake is van:

- Scheiding, rouwverwerking, stress en angsten;

- Zorgen over lichamelijke klachten bij het kind (thuis en/of op school);

- Zorgen over gedrag van het kind (thuis en/of school);

- Zorgen over de thuissituatie (bijv. problemen financiën, ziekte/beperking) en invloed op het kind.

Hartelijke groet,

Iris Holsappel

Jeugd- en Gezinswerker

i.holsappel@swt.zwolle.nl