rss rss

De kop is eraf!

De eerste week zit erop. In de eerste periode van het schooljaar schenken we op de Schatkamer veel aandacht aan groepsvorming. We noemen dit de Gouden Weken. Groepsvorming verloopt in verschillende fasen, de eerste twee worden Forming en Storming genoemd. Dit zijn de fases waarin kinderen hun 'plek' zoeken in de groep.


Door: Jacqueline Schepers

 

De kop is eraf!

Een goede schooltijd begint met een leuke positieve sfeer in de klas en betrokken ouders! In de weken na de zomervakantie, besteden wij extra aandacht aan groepsvorming. Een goed begin is het halve werk! De eerste vier tot zes weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Als er meteen een goede sfeer ontstaat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de basis voor een fijn schooljaar en een positieve groep.

Wat gebeurt er tijdens deze weken? Bij de Gouden Weken ligt het accent op kennismaken en groepsvormende activiteiten. De groepen maken aan het eind van deze weken positieve groepsregels. Leerlingen doen dit samen met hun leerkracht. Voorbeelden zijn elkaar helpen, goed luisteren, respect hebben voor elkaar en vriendelijk zijn. De poster met de regels krijgt een prominente plaats in de klas. Deze regels zijn gedurende het schooljaar leidraad, zo gaan we met elkaar om. Tijdens de Gouden Weken worden er dagelijks activiteiten gedaan, met als doel elkaar beter te leren kennen, leren samenwerken, leren luisteren en jezelf presenteren. De leerkracht bespreekt de gedragsverwachtingen met de kinderen, hoe gaan we met elkaar om op onze school. Tijdens de gesprekjes met de kinderen en korte activiteiten komt de leerkracht veel te weten over de klas. De kinderen leren de nieuwe juf of meester kennen. Regels en routines geven houvast, duidelijkheid en veiligheid wanneer er actief wordt gewerkt aan naleving ervan. Positieve groepsregels en een goede sfeer op school, dat zijn concrete resultaten van de Gouden Weken.

De kennismakingsgesprekken van komende week zijn ook een onderdeel van de Gouden Weken. De betrokkenheid van ouders bij school stellen wij zeer op prijs en is een belangrijke voorwaarde voor een positief schooljaar voor alle partijen. Tijdens de ouderinformatieavond kunnen de leerkrachten u meer vertellen over hoe de Gouden Weken bij uw kind in de klas er in de praktijk uit zien.