bovenbouwNIEUWS

Deze week stond uiteraard in het teken van kamp. Wat kunnen we terugkijken op drie prachtige en gezellige dagen!


Door: Mia Blom

 

bovenbouwNIEUWS

​We willen alle ouders die geholpen hebben ontzettend danken voor hun hulp! Maar natuurlijk ook de kinderen voor de gezellige sfeer die ze hebben meegebracht. Een uitgebreid verslag van het kamp zal binnenkort volgen. Maar waarschijnlijk zal uw kind (na het slapen) u alle leuke, spannende en gezellige verhalen wel vertellen. Omdat we in een bosrijke omgeving zaten is het geen overbodige luxe om uw kind nog even extra goed te controleren op teken.

Volgende week maandag verwachten we alle kinderen om 08.30 uur weer op school. Gelukkig kunnen de kinderen nog een beetje bijkomen van het kamp, want op donderdag en vrijdag zijn er studiedagen gepland. Een kort weekje dus. Als leerkrachten van de bovenbouw zullen we ons twee dagen lang richten om een goed inhoudelijk bouwjaarplan te schrijven voor dit komende jaar: waar willen we met elkaar heen? Wat zijn onze doelen? Welke leerlijnen horen hier bij en wat voor leer- en oefenstof bieden we de kinderen aan? Hoe verhoudt zich dit tot onze visie op Natuurlijk Leren? En wat betekent dit voor het individuele kind? Dat zullen vragen zijn waar we antwoord op gaan zoeken de komende week.

Vanaf volgende week zullen ook de groepsdoorbroken middagworkshops starten. We starten aanstaande dinsdag met de eerste ronde talentenworkshops. Deze workshops zijn sinds dit schooljaar nieuw. De kinderen uit de bovenbouw zullen gaan samenwerken met de kinderen van groep 5 en 6. Alle leerkrachten, pedagogisch medewerkers, maar ook extern ingehuurden zullen een workshop aanbieden waarbij kinderen de kans krijgen om hun talent te ontdekken of dit talent verder te ontwikkelen (afhankelijk van de workshop waarvoor een kind kiest). Deze ronde kunnen de kinderen kiezen uit het koor, speellab (techniek), percussie workshops, handlettering, boetseren, programmeren van games, dansen, voorbereiden deco-avond, Picasso tekenen en sport. Kinderen kiezen voor een periode van 4 weken. Daarna volgt er weer een nieuwe ronde van 4 aaneengesloten workshops. Na die 4 weken willen we u graag laten zien wat we allemaal geleerd en gemaakt hebben. Daarover volgt op een ander moment bericht.

Vanaf week 40 zullen de workshops starten rondom wereldoriëntatie. We gaan dit schooljaar beginnen met het geschiedenisthema: de middeleeuwse stad. Voor aardrijkskunde starten we met het thema Nederland. Hoe de workshops vormgegeven zullen worden, zullen we in de volgende Schatbewaarder toelichten.

Maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober zal de schoolfotograaf weer alle kinderen van De Schatkamer op de foto zetten. Ook dit jaar zullen de foto’s gemaakt worden door Angela Stouten van Sgoolfotografie.nl. Kijkt u even verderop in de Schatbewaarder wanneer uw kind aan de beurt is? Alle informatie is te vinden onder het kopje ‘Schoolfotograaf’.

We wensen u natuurlijk een heel fijn weekend toe. Hopelijk zien we alle kinderen maandag weer helemaal uitgeslapen terug op school.

Het bovenbouwteam