rss rss

AVG (wet op de Privacy)

Achter de schermen zijn we de afgelopen periode druk geweest om aan alle punten, die m.i.v. de wet op de privacy op 25 mei 2018 ingaan, te voldoen.


Door: Mia Blom

 

AVG (wet op de Privacy)

Gelukkig worden we hierin bijgestaan door onze stichting OOZ. We volgen dan ook het beleid dat zij hierin hebben opgesteld. Op kindcentrum De Schatkamer gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Met alle onze leveranciers van digitaal leermateriaal (u kunt hierbij denken aan o.a. softwareleveranciers zoals bijvoorbeeld Gynzy, Parro) is er op bestuursniveau een ondertekende bewerkingsovereenkomst. Ook voldoen al onze leveranciers aan de eisen die er vanuit de wet op de AVG hieraan gesteld zijn.

Leerling-informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Ook met de gegevens op Social Media zijn we voorzichtig. De afgelopen jaren hebben we u al jaarlijks toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s op een van onze Social Mediakanalen. Dit blijven we in de toekomst ook doen, met als verschil dat het nu ook ondertekend moet worden door u als ouder.

Mocht er in de komende periode nieuwe informatie beschikbaar zijn rondom dit onderwerp dan houden we u hiervan uiteraard (via de Schatbewaarder) op de hoogte. We gaan ervan uit dat we u hiermee (voorlopig) voldoende hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de wetgeving (AVG). Mocht u nog vragen en of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de directie.

Afmelden Schatbewaarder

Wij blijven graag met u als ouder in contact middels de Schatbewaarder. Met de Schatbaarder voorzien we u (vaak) wekelijks van belangrijke algemene informatie rondom de school. Hierin zal echter nooit privacygevoelige informatie staan.

Mocht u toch geen prijs stellen op onze nieuwsbrief dan kunt u zich altijd via de link onderaan elke nieuwsbrief afmelden.