rss rss

Algemene brief aan ouders over de avond4daagse

Op maandag 4 juni a.s. is het alweer zover, dan starten we met de avond4daagse. Wij hebben dit jaar weer een enorm aantal kinderen die meelopen, een totaal van 211. Alweer een super opkomst!


Door: Mia Blom

 

Algemene brief aan ouders over de avond4daagse

Dit jaar hebben wij als startnummer27. Hierbij nog enkele mededelingen:

Start locaties per dag:

Maandag 4 juni Sportpark “De Verbinding” – v.v. CSC ’28 – Sportlaan 4 Stadshagen

Dinsdag 5 juni Sportpark ´Ceintuurbaan´- v.v. Be Quick ´28 – Stadionplein 25 (Berkum)

Donderdag 7 juni HFC Storica – Luttekeweg 5 AA-Landen

(LET OP: achter de Hockeyvelden)

Vrijdag 8 juni Manifestatieterrein ´Park de Wezenlanden`

LET OP: Bij elke sportpark is er een veld voor de 5 kilometer en een veld voor de 10 kilometer (behalve vrijdags). Dit kun je herkennen aan de banner/vlag met daarop het getal 5 of 10 die op het veld staat!!!

Starttijd: Elke dag start de avond4daagse om 18.15 uur, we willen u vragen aanwezig te zijn tussen 17.45 uur en 18.05 uur. Op vrijdag start het defilé om 19.30 uur. Graag vrijdags om 19.00 uur aanwezig zijn i.v.m. het uitdelen van de medaille en diploma.

Groepsindeling: Inmiddels zijn de groepsindelingen gemaakt en hebben alle ouders een mail van ons ontvangen met daarin het groepje kinderen en welke ouder er per dag meeloopt. Per avond loopt er 1 meeloop-ouderper groep mee, deze is herkenbaar aan een oranje hesjemet het Schatkamer logo. Op maandag, zullen wij, als organisatoren, ook aanwezig zijn (wij zijn herkenbaar aan het gele hesje). Nadat de kinderen klaar zijn met lopen die avond, zullen ze bij de meeloop-ouder blijven totdat u uw kind hebt opgehaald. De verzamelplaats voor het ophalen is naast het kantine gebouw van het sportpark van de desbetreffende avond! Dit zal ongeveer tussen 19.30 uur en 20.00 uur zijn.

Tip: evt. kunt u een app-groep aanmaken met de ouders van het groepje kinderen. Als er dan iets is kunt u gelijk contact opnemen met de ouders!

Schminken: Iedere dag vanaf 17.45 uur tot 18.05 uur (vrijdag vanaf 19.00 uur) kunnen de kinderen geschminkt worden met het logo van de school. De hulpouders met de schmink spullen zullen bij de 5 kilometer staan.

Drinken en eten: Dit jaar staan we natuurlijk ook met onze Schatkamer stand aan de kant van de route, mede dankzij de hulp van enkele ouders//verzorgers die zich hebben aangemeld om ons te helpen. Zij zorgen ervoor dat er drinken met een koekje staat. Geef u kinderen bij warm weer voldoende drinken mee. Natuurlijk mag er iets lekkers meegegeven worden maar wel graag met mate.

T-shirts: De T-shirts worden maandag 4 juni meegegeven aan uw kind. Wij willen u graag verzoeken om dit T-shirt alleen aan te doen tijdens de avond4daagse en nietop school of buiten schooltijd. Graag zouden wij deze T-shirts ongewassen en z.s.m. na de avond4daagse terug willen krijgen. De kinderen mogen deze inleveren bij hun eigen coach. Deze T-shirts worden dan gezamenlijk gewassen (dit om kleurverschil te voorkomen).

Tevens een verzoek om de medaille die vrijdag uitgedeeld wordt, niet op het T-shirt te spelden, afgelopen jaren is het voorgekomen dat kinderen hun medaille hierdoor verloren en dat is natuurlijk erg jammer.

Reglement: Wij zijn als school ingeschreven, maar deze activiteit wordt vanuit de ouders georganiseerd. Wij hebben ons te houden aan de reglementen van de organisatie, dus netjes op de paden blijven lopen, niet door tuinen van anderen lopen, afval netjes in de afvalbakken of rugzak etc.

Wij wensen de kinderen en hulpouders alvast veel wandelplezier en hopen natuurlijk op mooi weer. Tot maandag 4 juni!

Met vriendelijke groet,

Namens de organisatie van de avondvierdaagse

Selma, Agnetha, Petra en Vanessa