rss rss

Aankondiging inning Oudergelden

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ook in deze bijzondere tijd zullen er weer de nodige activiteiten worden georganiseerd voor de leerlingen op school. Al dan niet in een aangepaste vorm.


Door: Mia Blom

 

Aankondiging inning Oudergelden

Dit betekent uw bijdrage om dit mogelijk te maken zeer welkom is. Binnenkort zult u via Schoolkassa twee betaallinks per leerling ontvangen;

1) Verplichte bijdrage: Tussenschoolse opvang

2) Vrijwillige bijdrage: Activiteitencommissie & Workshops

De betaallink zal via Parro en via email naar u verzonden worden. Wilt u meer weten over deze bijdrage en welke activiteiten hiervan georganiseerd worden? Bekijk de website van de Ouders van de Schatkamer: www.oudersvandeschatkamer.nl

Hier staat onder andere op hoe de betalingen verlopen en informatie over de Stichting Meedoen.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

Martijn & Annabel. Stichting Oudergelden de Schatkamer

Email: admin@oudersvandeschatkamer.nl