Schooltijden

Alle groepen op De Schatkamer kennen een rooster met een verkorte lunchpauze

Maandag 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.45 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.45 uur

De buitenschoolse opvang, Doomijn, is van maandag t/m vrijdag open van 7.00 uur tot 18.15 uur.

Welkom

Welkom op onze school

Brede School De Schatkamer is een openbare school voor Natuurlijk Leren in de wijk Stadshagen in Zwolle. Op De Schatkamer leren kinderen talenten uit te bouwen, interesses op te bouwen en minder sterke kanten te compenseren. Ieder kind is uniek en beschikt over een schat aan talent.

Kinderen op De Schatkamer wordt geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en hun eigen gedrag. Hierbij wordt een leerling begeleid door een persoonlijke coach.

Leerlingen ontdekken de wereld aan de hand van het volgen van workshops, het oplossen van onderzoeksvragen, het leveren van prestaties, het uitvoeren van klussen, het ervaren van verschillen en het bijhouden van een eigen unieke portfolio.