zoekresultaat

U heeft binnen nieuws gefilteerd op de tag organisatie.
Hieronder vindt u het resultaat:

Ophalen van kinderen
We vragen u regelmatig om na schooltijd buiten op uw kind te wachten en niet in de hal te blijven staan. »

De Schatkamer gaat digitaal
Vanaf vandaag is het dan zo ver! We gaan werken met Parro! Dit betekent dat de communicatie er vanaf onze kant iets anders uit gaat zien. »

Ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018
Elk jaar vraagt Stichting Beheer Oudergelden van Kindcentrum De Schatkamer om een bijdrage voor de kosten van de tussenschoolse opvang en de activiteiten die op school worden georganiseerd. Ook dit jaar wordt u weer gevraagd om een machtiging af te geven of om het bedrag naar de stichting over te maken. »

Vervanging Jennifer tijdens zwangerschapsverlof
Zeer binnenkort zal Jennifer van haar welverdiende zwangerschapsverlof kunnen genieten. Uiteraard betekent dat voor ons en voor u als ouders dat we haar op vele fronten moeten gaan missen. »

Open lesochtend de Schatkamer
Ongetwijfeld heeft u in de media het een en ander meegekregen over de sluiting van basisschool de Ridderspoor vanwege het dalende leerlingaantal. De school heeft in persoonlijke gesprekken met ouders geïnventariseerd naar welke scholen de voorkeur van ouders en kinderen uit gaat als vervangende school. Ook de Schatkamer werd daarin genoemd. »

Verplaatsing fietsenstalling zijde Rozenpad.
In de vakantie wordt de fietsenstalling aan de zijde van het Rozenpad verwijderd en verplaatst naar achterkant aan de Bergentheimstraat. »

Geen (buiten)schoenen meer in de units.
Vorig schooljaar hebben we in verschillende groepen een experiment gedaan om geen buitenschoenen meer te dragen in de units. Door ons prachtige, maar ook wel zanderige schoolplein, werden de lokalen erg vies. De hygiëne liet zich te wensen over en de schoonmaakkosten werden hoger en hoger. Met dit experiment hebben we gemerkt dat we de lokalen een stuk schoner kunnen houden. »

Werkzaamheden pad langs Doomijn i.v.m. aanleg station
Vorig jaar is er een tijdelijk pad aangelegd vanaf de parkeerplaats aan de Bergentheimstraat langs Doomijn naar het schoolplein van De Schatkamer. Dit was een tijdelijk pad. »

Luizenouders
Het luizenteam doet een oproep om een keer samen te komen. »

Staking 5 oktober
Ter reminder: aanstaande donderdag 5 oktober is de Schatkamer dicht vanwege de landelijke staking. »

Pagina 1 van 12  -  1 2 3 > Last ›